Ammattikorkeakoulututkinto

Lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, vähintään kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon, kaksoistutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanut opiskelija on hakukelpoinen ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) johtaviin opintoihin. Ammattikorkeakoulu on käytännönläheinen vaihtoehto, jossa tutkinnon 210, 240 tai 270 opintopistettä voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Opiskelu on joustavaa ja opiskelijan kiinnostusten mukaista. Tutkinnon suorittaminen kestää noin 3,5 – 4,5 vuotta, johon sisältyy perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu sekä opinnäytetyö.

Ammattikorkeatutkinnon (AMK) suorittanut opiskelija voi kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkokouluttautua ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoon (YAMK)

Lisätietoa ammattikorkeakoulututkinnosta