Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän tarpeisiin.

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää noin 1 – 3 vuotta.

Koulutus antaa valmiudet taitojen kehittämiseen esimiehenä ja asiantuntijana. Verkostoituminen ja tutustuminen muiden alojen asiantuntijoihin kuuluvat keskeisesti tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon voi suorittaa joustavasti työn ohella.

Tutkinnon keskeisin osa on opinnäytetyö, joka perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisideaan tai ongelman määrittelyyn sekä ratkaisuun yhdessä työelämän kanssa.

Opintojen toteutustavat vaihtelevat koulutuskohtaisesti; tarkemmat tiedot löydät oppilaitosten nettisivuilta.

YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.