Biotalouden liiketoiminnan kehitys: Hortonomi YAMK

Hortonomin koulutuksesta saat välineitä uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteistamiseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hortonomi työskentelee kehittävän ja johtavan maatalous-, metsä-, puutarha-, elintarvike- ja ympäristöalan liiketoiminnassa. Ammattilainen käsittelee megatrendejä sekä yhteiskunnan muutoksia, tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja keskittyy luonnonvara- ja elintarvikeyritysten innovaatioprosesseihin. ​

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen tutkinto antaa valmiudet taitoihin, joilla vastataan nykyaikaisten toimintaympäristöjen vaatimuksiin. Keskeisimpiä sisältöjä ovat muutosjohtaminen, innovaatioiden tuottaminen, strategia- ja talousjohtaminen sekä vastuullinen ja kestävä liiketoiminta. 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat:

  • erityisasiantuntija
  • palvelupäällikkö
  • projektipäällikkö
  • kehityspäällikkö
  • yrittäjä

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttöinä. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.