Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: Insinööri AMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteutuksen, talonrakennustekniikan rakennesuunnittelun sekä kiinteistöjen korjauksen ja ylläpidon tehtävistä.

Rakennusinsinööri työskentelee rakennustekniikan, suunnittelu-, organisointi- ja johtamistehtävissä sekä tarvitsee ongelmanratkaisutaitoja ja ryhmätyötaitoja. Työllistäviä tehtäväalueita ovat tutkimus, tuotekehitys, rakennusteollisuus, laadunvalvonta, myynti, markkinointi ja opetus sekä hallinnolliset tehtävät. Rakennusinsinöörien ammattikunta on jakautunut erikoisammatteihin, joiden työnkuvat vaihtelevat. Esimerkiksi rakennesuunnittelija suunnittelee rakennusten ja rakennelmien kestoa sekä työmaainsinööri ohjaa ja seuraa työmaan työaikaista suunnittelua, laatii aikatauluja, laskee materiaalien määriä ja kustannuksia, valmistelee hankintoja jne.

Tutkinto antaa valmiudet omaan erityisosaamisen sekä antaa vahvan näkemyksen koko rakentamisprosessista. Opit johtamaan projekteja, suunnittelemaan ja kehittämään tuotantoa sekä toimitusketjuja ja teollisia palveluja. Opinnoissa voi suuntautua joko talonrakennustekniikan tai yhdyskuntatekniikan koulutukseen.

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdossa saat valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia erilaisissa tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Siinä perehdytään myös ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäristörakentamiseen.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Insinööritoimistot
  • Rakennusliikkeet
  • Tutkimuslaitokset
  • Kunnat ja Kaupungit
  • Valtio
  • Oma yritys

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttötutkintona. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta. Rakennusinsinöörin koulutusohjelman suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakouluun ja yliopiston maisteriksi. Voit opiskella esimerkiksi rakennustekniikan diplomi-insinööriksi tai yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi