Maaseudun kehittäminen: Agrologi YAMK

Agrologin koulutuksesta saat välineitä uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteistamiseen.

Agrologi työskentelee maaseutuyrittäjänä maatalouteen ja maaseutuun liittyvän yritystoiminnan ja maaseudun kehittämishankkeiden suunnittelussa, ohjauksessa ja hoidon tehtävissä. Agrologi kykenee työskentelemään biotalousalan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä

Koulutus tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Tutkinto antaa valmiudet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä yritysmahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Tyypillisiä työtehtäviä ovat:

  • erityisasiantuntija
  • maaseutujohtaja
  • maaseutuasiamies
  • palvelupäällikkö
  • projektipäällikkö
  • kehityspäällikkö
  • yrittäjä

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttöinä. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.