Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Energia- ja ympäristötekniikka: Insinööri AMK

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri hallitsee voimalaitosten prosessit ja tuntee niiden ympäristövaikutukset. Ammattilainen vastaa alan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin selvittämällä ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia.

Ympäristöteknologian insinööri työskentelee tekniikan eri alatehtävissä, ymmärtää luonnon asettamat vaatimukset sekä soveltaa erilaista tietoa ja taitoa suunnittelun- ja valvonnan tehtävissä.  Ympäristöterveyden päätavoitteena on turvata ihmisille terveellinen elinympäristö. Ammattilainen tunnistaa, ehkäisee ja poistaa elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja, jotta voidaan turvata ihmisille terve elinympäristö.

Energiatekniikan insinööri työskentelee voimalaitoksissa prosessin suunnittelun, käytön valvonnan ja kunnossapidon tehtävissä sekä energian tuotannon, siirron, jakelun ja käytön tarvitsemien järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja kehittämisessä, ympäristöystävällisempien energiantuotantotekniikoiden kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Tutkinto antaa valmiudet ja käytännön tuntemuksen energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä laajan tietopohjan ympäristöterveydestä ja ympäristöongelmien syistä, seurauksista ja ennaltaehkäisystä. Säästöt, päästöt, rakennusten energiankäyttö, uusiutuvat energialähteet, ydinenergian rakentaminen ja turvallisuus, tuulienergia, voimaprosessit ja ympäristövaikutukset ovat kaikki energiaosaajan työsarkaa.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Vedenpuhdistamot
  • Voimalaitokset
  • Energiayhtiöt
  • Jäte- tai energiatekniikan alan yritykset
  • Insinööri- ja konsulttitoimistot
  • Tutkimuslaitokset
  • Kaupan ja teollisuuden yrityksen
  • Valtio
  • Kunnat- ja kaupungit

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta. Energia- ja ympäristöteknologian koulutusohjelman suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston maisteriksi. Voit opiskella esimerkiksi yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi tai bio- ja ympäristötieteiden filosofian maisteriksi