Kestävä kehitys: Ympäristösuunnittelija AMK

Ympäristösuunnittelija ymmärtää luonnonvarojen mahdollisuudet, energiankäytön ja materiaalien kierron.

Ympäristösuunnittelija toimii erilaisissa koordinointi-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi ympäristösuunnittelija, vastuullisuusasiantuntija, ilmastokoordinaattori, jätevesisuunnittelija, jätehuolto- ja kierrätysneuvoja, ympäristötarkastaja, projektipäällikkö, tiedottaja ja ympäristövastaava.

Koulutus antaa valmiudet kestävän kehityksen eri osa-alueisiin, kuten ympäristötekniikkaan, viranomaistoimintaan sekä erilaisiin ympäristön seurannan työkaluihin ja ympäristön kunnostuksen toimintamalleihin. Ammattilainen tuntee kestävän kehityksen kokonaisuuden: ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. 

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Elinkeinoelämän yritykset
  • Jätehuollon yritykset
  • Konsulttitoimistot
  • Valtio
  • Järjestöt
  • Oma yritys

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus tarjotaan sekä päivä- että monimuotototeutuksena. Monimuotototeutus on joustavaa verkko-opiskelua ja soveltuu työn ohessa suoritettavaksi. Opintoihin kuuluu työharjoittelu ja opintoja voi suorittaa myös näyttöinä. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitoksen nettisivuilta. Ympäristösuunnittelijan koulutus antaa yleisen hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.