Kestävä kehitys: Ympäristösuunnittelija AMK

Ympäristöneuvoja ymmärtää luonnonvarojen mahdollisuudet, energiankäytön ja materiaalin kierron.

Ympäristöneuvoja toimii erilaisissa koordinointi-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattilainen voi toimia ympäristösuunnittelijana, jätehuollon ja kierrätyksen neuvonnassa, ympäristötarkastajana tai ympäristövastaavana.

Koulutus antaa valmiudet kestävän kehityksen eri osa-alueisiin, kuten ympäristötekniikkaan, viranomaistoimintaan sekä erilaisiin ympäristön seurannan työkaluihin ja ympäristön kunnostuksen toimintamalleihin. Ammattilainen tuntee kestävän kehityksen kokonaisuuden: ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. 

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Elinkeinoelämän yritykset
  • Jätehuollon yritykset
  • Konsulttitoimistot
  • Valtio
  • Järjestöt
  • Oma yritys

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttöinä. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta. Ympäristösuunnittelijan koulutusohjelman suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.