Maanmittaustekniikka: Insinööri AMK

Maanmittausinsinöörin työnkuvaan kuuluu kaavoitus ja maanmittaus sekä tietojen ja järjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Maanmittausta edellytetään rakentamisessa, maanomistuksessa ja maankäytön suunnittelussa.

Maanmittausinsinööri vastaa yhdyskuntien maankäytön suunnittelusta ja kaavoittamisesta arkkitehtien ohella. Yhdyskuntasuunnittelussa kaavoitetaan kaupunginosia, kuntia tai kokonaisia alueita laatimalla yleiskaavoja ja asemakaavoja. Maanmittausinsinöörit voivat myös vastata ja johtaa paikkatietojärjestelmien suunnittelua ja kehittämistä.

Opinnot koostuvat perusopinnoista: matematiikan ja fysiikan opintojaksoista. Tutkinto antaa valmiudet maanmittausalan teknisten taitojen hallintaan, yhteistyöhön sekä projektien hallintaan. Koulutus painottaa jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata maanmittausalan kehitystä ja alalla esiintyvien ongelmien ratkaisutaitoa. Tutkinnossa voi erikoistua joko mittaus- ja kartoitustekniikkaan tai kiinteistötekniikkaan ja -talouteen.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Valtio
  • Kunnat ja kaupungit
  • Suunnittelutoimistot
  • Konsulttitoimistot
  • Insinööritoimistot
  • Ohjelmistotalot

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttötutkintona. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta. Maanmittausinsinöörin koulutusohjelman suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakouluun ja yliopiston maisteriksi. Voit opiskella esimerkiksi rakennustekniikan diplomi-insinööriksi tai yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.