Maanmittaustekniikka: Insinööri YAMK

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin maanmittausalan kehitystehtäviin.

Maanmittausinsinöörin ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa ajankohtaista tietoa alan uudistuvista kehityssuunnista. Tutkinnon myötä teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät. 

Tietoteknisten valmiuksien kehittyminen monipuolistaa toimintamahdollisuuksia. Insinööri kykenee työskentelemään maanmittausalan vaativissa (erityis)asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat: 

  • Viranomaistehtävät
  • Asiantuntijatehtävät
  • Erityisasiantuntijatehtävät
  • Projektipäällikkö
  • Esimies

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.