Rakennettu ympäristö: Hortonomi AMK

Rakennetun ympäristön hortonomi vastaa viheralueiden suunnittelusta ja kehityksestä viheralan eri organisaatioissa

Rakennetun ympäristön ammattilainen työskentelee pihojen, puutarhojen, puistojen, liikuntapaikkojen ja retkeilyalueiden kanssa. Työ on luovaa ja vaativaa – tarvitset ilmaston, kasvillisuuden ja maaperän tuntemusta. Työ edellyttää myös verkostoitumista ja kykyä toimia erilaisten asiakkaiden kanssa.

Tutkinto antaa valmiudet puutarha- ja viheralan vastuualueisiin. Opinnoissa voi valita oman opintopolun ja suuntautua esimerkiksi viheralueiden suunnitteluun, rakentamiseen tai ylläpitoon.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • suunnittelutoimistot
  • viherrakennus- ja kiinteistönhuoltoyritykset
  • kaupunkien ja seurakuntien viheryksiköt
  • ympäristö- ja maaseutukeskukset
  • alan yritykset ja yhteisöt ympäristön suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamisprojekteihin.

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttöinä. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta. Hortonomin koulutusohjelman suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi biotalouden liikeitoiminnan kehitystä: hortonomi YAMK tai maaseudun kehittämistä: agrologi YAMK.