Metsätalousinsinööri AMK

Metsätalousinsinööri vastaa metsäluonnon monipuolisesta käytöstä, hoidosta ja suojelusta vihreän talouden ammattilaisena.

Metsätalousinsinööri työskentelee puunhankinnan, metsäsuunnittelun, neuvonnan ja ympäristönhoidon tehtävissä. Tehtäviin kuuluu johtaa, organisoida (hoito, korjuu, kuljetus) ja suunnitella puunhankintaa (merkitseminen mastoon sekä ohjaaminen). Ammattilainen pitää huolta aikataulusta, työn laadusta ja ympäristöarvojen noudattamisesta. Metsätalousinsinööri työskentelee sekä toimistolla että metsällä vuorovaikutuksessa työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Työssä liikutaan paljon luonnossa ja käydään metsänomistajien luona. Työ sopii erinomaisesti myös naisille.

Tutkinto antaa valmiudet myydä, suunnitella ja toteuttaa metsätalouden palveluja. Tutkinto perehtyy metsän ekosysteemiin ja antaa taidot mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan metsänhoitoa ja puunhankintaa. Ammattilainen tuntee metsän eri käyttömuodot sekä luonnonvarojen kestävän käytön metsänhoidossa ja bioenergian hankinnassa. Tutkinto sisältää teoriaa sekä maasto-opetusta.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

 • Metsäteollisuuden yritykset
 • Suunnittelutoimistot
 • Konsulttitoimistot
 • Bioenergian yritykset
 • Metsänhoitoyhdistykset
 • Suomen metsäkeskus
 • Metsähallitus
 • Metsätalouden toimijat
 • Metsäalan tutkimus ja kehittämisorganisaatiot
 • Tuotekehityksen yritykset
 • Oppilaitokset
 • Järjestöt
 • Oma yritys

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja harjoittelun oppimisen jaksoja. Opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttöinä. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta. Metsäinsinöörin koulutusohjelman suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakouluun ja yliopiston maisteriksi. Voit opiskella esimerkiksi maa­ta­lous- ja met­sä­tie­tei­den mais­te­riksi.