Maisemantutkimus: Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta

Maisemantutkimuksen maisteri työskentelee maankäytön suunnittelun, rakennus- ja kulttuuriympäristöjen suojelun sekä ympäristökasvatuksen ja matkailualan tehtävissä. Kohteena ovat perinteinen ja uusi kaupunkiympäristö, teollisuusmaisemat, maaseudun kulttuurimaisemat sekä luonnonsuojelualueet. 

Tutkinto antaa valmiudet etenkin rakennettua ympäristöä ja kulttuurimaisemaa koskeviin selvityksiin ja hankkeisiin. Tutkinnon erityispiirteitä ovat kenttätutkimukset sekä sovellusalueet maiseman tulkinnassa, suunnittelussa ja suojelussa. Koulutusohjelma kuuluu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen, koulutustilat ovat Porin yliopistokeskuksessa. Koulutusohjelman pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri. 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat:

  • Maankäytön suunnittelu
  • Rakennusten ja kulttuuriympäristöjen suojelu
  • Ympäristökasvatuksen tehtävät
  • Matkailualan tehtävät
  • Tuottaja
  • Tiedottaja
  • Tutkija
  • Projektityön tehtävät

Haku opintoihin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus suoritetaan kokopäiväisen opiskelun jaksoina. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.