Arboristin ammattitutkinto

Arboristi eli puunhoitaja vastaa puiden hoito- ja kaatotöistä rakennetussa ympäristössä. HUOM! Koulutus on muuttunut 1.1.2019 osaksi puutarha-alan ammattitutkintoa.

Arboristi työskentelee yksittäisten puiden ja puuryhmien perustamis- ja istutustehtävissä sekä puun elinkaaren ja toiminnallisen merkityksen mukaisissa tehtävissä. Ammattilainen osaa suunnitella ja toteuttaa puistojen, katualueiden ja puustoisten virkistysalueiden yksittäisten ja monilajisten puiden ryhmät. Arboristi edistää puiden terveyttä.

Perustutkinto antaa valmiudet tehdä puiden rakenne ja hoitoleikkauksia sekä latvuksen pienennys- ja muotoleikkauksia. Ammattilainen osaa tehdä puiden kuntoarvioinnin ja poistaa puita eri tekniikoin. Puiden biologia on keskeinen lähtökohta kaikkia hoitotoimia suunniteltaessa. Arboristilla on oltava hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet kiipeillä ja työskennellä korkealla puissa. Erikoistua voi mm. taajamametsän tai katupuiden hoitamiseen.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat

  • Kiinteistönhuolto ja ylläpitoyritykset
  • Puunhoitoon erikoistuneet yritykset
  • Kunnat ja kaupungit
  • Oma yritys

Haku jatkuvaan koulutukseen oppilaitoksen hakulomakkeella. Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, joka sisältää lähi-, etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.

Arboristin ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden erikoisammattitutkintoon, ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi viheralan tai metsämestarin erikoisammattitutkinnon, bio- ja ympäristötieteitä tai hortonomiksi.