Metsäalan perustutkinto: Metsäkoneenkuljettaja, Metsäkoneasentaja

Metsäkoneenkuljettaja vastaa koneellisesta puunkorjuusta metsätyömailla ja metsäkoneasentaja koneiden kunnossapidosta.

Metsäkoneenkuljettaja työskentelee metsätraktorin, harvesterin tai puutavara-auton ohjaajana. Ammattilainen vastaa itse metsäkoneen toimintakunnosta, huollosta sekä pienistä korjaustöistä. Metsäkoneenkuljettaja tuntee metsänhoidon vaatimukset, hallitsee puutavaran kuljetuksen, toimii itsenäisesti ja on huolellinen sekä omatoiminen. Urakoitsijana toimiva henkilö huolehtii yrityksen konekaluston ja työmaiden hankinnasta. Työ on ympärivuotista ja edellyttää normaalia fyysistä kuntoa ja psyykkistä terveyttä. Työ soveltuu erinomaisesti myös naisille.

Metsäkoneasentaja tuntee puunkorjuukaluston ja muiden raskaiden koneiden huolto- ja korjaustyöt. Osaamisen ydinalueita ovat koneiden rakenteen tuntemus, vianetsintä ja korjaus. Töitä riittää tehtaissa, korjaamoissa ja metsäkeikoilla. Ammatti sopii hyvin nykyaikaisista koneista ja tekniikasta kiinnostuneille nuorille.

Metsäalan perustutkinto antaa valmiudet metsänhoitoon, manuaaliseen puutavaran valmistamiseen, puunkorjuuseen sekä metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapitoon. Opinnot sisältävät paljon kenttätyöskentelyä ja työssäoppimista. Tutkinnossa voi erikoistua mm. koneelliseen puutavaran valmistukseen, energiapuun korjuukoneisiin, lähikuljetukseen tai koneellisiin metsänparannustöihin.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Yksityiset metsäkonealan yritykset
  • Metsänomistajat
  • Puunkorjuun yritykset
  • Metsätalousyritykset
  • Metsäteollisuuden yritykset
  • Metsänhoitoyhdistykset

Haku nuorisokoulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta

ja aikuiskoulutuksen monimuoto-opetukseen oppilaitoksen hakulomakkeella.
Tutkinnon voi suorittaa usein myös näyttötutkintona sekä oppisopimuksella.

Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.

Metsäkoneenkuljettajan ja -asentajan tutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi metsäinsinööriksi.