Haitalliset vieraslajit

Useat haitallisista vieraslajeista ovat myös kasvintuhoojia. www.vieraslajit.fi -sivustolla on esitelty jo Suomeen saapuneita lajeja tai lajeja, joiden leviäminen on mahdollista. Tälle sivustolle on koottu metsätaloutta ja maataloutta uhkaavia tuhoojia. Lisäksi etanoista, nisäkkäistä ja linnuista on esitelty haitalliset lajit. Lajikortit johdattavat tarkemmin tiedon jäljille.

Tällä ViherRiski-sivustolla esitellään viheralueilla mahdollisesti tavattavia karanteenituhoojia ja haitallisia kasvintuhoojia. Kyseiset listaukset ovat selvästi suppeampia kuin vieraslajiportaalissa olevat listat.

Oheisesta linkistä löydät haitallisiksi luokitellut vieraslajit: http://www.vieraslajit.fi/lajit/HBE.MG11/list