Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet

Lainsäädäntö- ja viranomaisohjeet sisältävät ohjeita, jotka auttavat uudistuvan kasvinterveyslainsäädännön tulkinnassa ja noudattamisessa. Kasvinterveyslainsäädännön uudistus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Uudet lait ja asetukset päivitetään sivuille niiden astuessa voimaan. Tutustu myös hyviin käytäntöihin ja velvoitteisiin, jotka tukevat hyvän kasvinterveyden vaalimista.