Tietopankki

Vaaralliset kasvintuhoojat

Kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen myötä tuhoojien luokittelu muuttuu. Tässä yhteydessä vaarallisiin tuhoojiin sisältyvät karanteenituhoojat, jotka jaetaan unionikaranteenituhoojiin ja suoja-aluekaranteenituhoojiin. Unionikaranteenituhoojista merkittävimmät ovat prioriteettituhoojia. Tässä ryhmässä mainittuja vaarallisia kasvintuhoojia löydettäessä on niistä tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon.


Katso kaikkiHaitalliset kasvintuhoojat

Tässä ryhmässä esitellään laatutuhoojia, joita ei saa olla istutettavaksi tarkoitetuissa kasveissa lainkaan tai esiintymiselle on annettu tietty raja-arvo. Haitallisten kasvintuhoojien ryhmässä esitellään myös muita kasvinterveyteen vahingollisesti vaikuttavia tuhoojia, joiden esiintyminen voi olla satunnaista, mutta epidemioiden kohdatessa aiheuttavat merkittävää tuhoa. Myös näiden tuhoojien tunnistaminen on tärkeää.


Katso kaikkiSatunnaiset tuhoa aiheuttavat

Tässä ryhmässä esitellään lajeja, joiden tuhot ovat vähäisiä, mutta niitä voidaan sekoittaa vaarallisempiin tuhoojiin.


Katso kaikkiHaitalliset vieraslajit

Useat haitallisista vieraslajeista ovat myös kasvintuhoojia. www.vieraslajit.fi -sivustolla on esitelty jo Suomeen saapuneita lajeja tai lajeja, joiden leviäminen on mahdollista. Tälle sivustolle on koottu metsätaloutta ja maataloutta uhkaavia tuhoojia. Lisäksi etanoista, nisäkkäistä ja linnuista on esitelty haitalliset lajit. Lajikortit johdattavat tarkemmin tiedon jäljille.

Tällä ViherRiski-sivustolla esitellään viheralueilla mahdollisesti tavattavia vaarallisia ja haitallisia kasvintuhoojia. Kyseiset listaukset ovat selvästi suppeampia kuin vieraslajiportaalissa olevat listat.

Oheisesta linkistä löydät haitallisiksi luokitellut vieraslajit: http://www.vieraslajit.fi/lajit/HBE.MG11/list


Katso kaikki