Lainsäädäntö

Kasvinterveyslainsäädäntö on uudistumassa ja asetuksia tulee parin vuoden aikana vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sivustolle päivitetään uudet lait ja asetukset, kun ne valmistuvat. Teksteissä on hallinnossa vielä paljon viilattavaa.

Kasvinterveyslainsäädännön uudistus / Ruokavirasto
Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu, kun EU:n kasvinterveysasetusta (2016/2031) aletaan soveltaa 14.12.2019 alkaen. Asetus on sellaisenaan voimassa jokaisessa EU-maassa, ja kansallisesti säädetään ainoastaan joitakin viranomaisten toimintaan liittyviä asioita. Suurimmat muutokset nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna liittyvät kasvintuhoojien luokitteluun, kasvien tuontiin EU:n ulkopuolelta, kasvipassin käyttöön ja omavalvontaan.

Lainsäädännön uudistus / Ruokavirasto

Kasvinterveyslainsäädäntö / Maa- ja metsätalousministeriö

Kasvipassin muoto -säädös

EU-lainsäädäntö

Vieraslajit.fi