Hyvät käytännöt ja velvoitteet

Tutustu kasvinsuojelutöiden omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sitä tukeviin ohjeisiin. Kestävä ympäristörakentaminen on yhä yleistyvä tapa toimia ja viherala on sitoutunut sen edistämiseen. Useissa kohdin kestävä ympäristörakentaminen tukee hyvän kasvinterveyden vaalimista.

Kesy-toimintamalli

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli sisältää toimintaperiaatteet kestävän kehityksen toteuttamiseksi ympäristörakentamisen hankkeissa. KESY-toimintamalli määrittelee, millä tavoin tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä  voi kussakin hankkeessa ottaa huomioon kestävän ympäristörakentamisen mukaisen toiminnan. 

Omavalvonta

Viherympäristöliitto ry teetti vuonna 2017–2018 omavalvonnassa hyödynnettävää materiaalia paikalla tehtävien kasvualustojen tekemiseen ja kemiallisten kasvisuojelutöiden tekemiseen sekä kasvintuhoojien tarkkailuun. Tarkoituksena on yhtenäistää viheralan käytäntöjä näiden työtehtävien omavalvonnassa.