Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvonta

Kasvinsuojelutöiden omavalvonta perustuu:

 • hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaiseen toimintaan
 • lakiin kasvinsuojeluaineista
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ohjeistukseen.

Laki edellyttää, että valvontaviranomaisella sekä valtuutetuilla tarkastajilla on oikeus saada toimijalta kasvinsuojeluaineiden valmistuksen ja käytön valvontaa varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat. Omavalvontasuunnitelma kokoaa vaadittavat tiedot yhteen.

Hyvä kasvinsuojelukäytäntö edellyttää, että urakoitsija tuntee:

 • kasvinsuojelutöihin liittyvät terveys- ja turvallisuusvaarat
 • lain vaatimusten toteutumisen kannalta tarkastettavat kohdat toiminnassaan
 • mahdolliset vaarat, jotka liittyvät kasvinsuojelutöiden eri vaiheisiin, kuten kasvinsuojeluaineisiin, niiden kuljetukseen ja varastointiin sekä kasvinsuojeluaineseosten tekemiseen ja levitykseen.

Lisäksi urakoitsijan on valvottava kasvinsuojelutöihin liittyviä tarkastettavia työvaiheita ja asioita suunnitellusti ja säännöllisesti.

Tyypillisiä kasvinsuojelutöiden tarkastettavia työvaiheita ovat:

 • kasvinsuojeluaineiden valinta
 • kasvinsuojelutöiden ajoittaminen
 • suojainten käyttö, huolto ja testaus
 • levitysvälineiden käyttö, huolto ja testaus
 • kasvinsuojeluaineiden sekoittaminen
 • kasvinsuojeluaineiden levittäminen
 • kasvinsuojeluaineiden varastointi
 • ylijäämäseosten ja vanhentuneiden kasvinsuojeluaineiden hävittäminen.

Omavalvonnan yhteydessä varmistetaan, että muun muassa seuraavat asiat ovat asetusten ja laatuvaatimusten mukaiset:

 • kasvinsuojeluaineiden varastointilämpötila
 • kasvinsuojeluaineseosten pitoisuudet
 • kasvinsuojeluaineiden viimeinen käyttöpäivämäärä
 • suojainten voimassaoloaika
 • levitysvälineiden ja suojainten huollot ja testaukset
 • suojaetäisyydet mm. vesistöihin, leikkipaikkoihin, ruoantuotantoalueisiin tms.
 • kemikaalikirjanpito.

Viherympäristöliitto ry on julkaissut kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontaa varten seuraavat materiaalit:

Lisätietoja kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvonnasta:

Päivitetty 26.4.2019.