Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kaupunkipuiden arvonmääritys KAM´19

Viherympäristöliitto ry on julkaissut päivitetyn Kaupunkipuiden arvonmääritysmallin KAM ’19. Päivitystyön tavoitteena oli aiempaa versiota (Kasvillisuuden arvonmääritysmalli KAM ’07) selkeämpi ja yksinkertaisempi arvonmääritysmalli.

KAM-opas (pdf-versio)

Kaupunkipuiden arvonmääritysmallin KAM ’19 perusajatuksena on elinkaarimalliin perustuva kustannuslaskentamalli, jossa arvioidaan puun iän vaikutus taloudellisen arvon kehittymiseen. Puun taloudellinen arvo perustuu kustannuksiin, jotka ovat syntyneet, kun puu on kasvatettu arviointihetkellä olevaan toiminnalliseen merkitykseensä, esimerkiksi katupuuksi, suojapuuksi, piha- tai puistopuuksi tai satoa tuottavaksi hyötypuuksi.

Mallia sovelletaan viheralueilla kasvavien tavallisten yksittäispuiden tai pienien puuryhmien arvonmääritykseen. Malli ei ole käyttökelpoinen suojeltujen ja rauhoitettujen tai kulttuurihistoriallisten puiden arvonmäärittämiseen. Malli ei sovellu myöskään metsiköiden tai tonttilunastuksien yhteydessä korvattavien puiden arviointiin. Niitä varten on käytössä omat arviointimallit, kuten Maanmittauslaitoksen Koristekasvillisuuden korvaussuositukset . Laajojen metsiköiden arvonmäärityksessä voidaan käyttää vakuutusalalla vakiintunutta metsävahinkojen arvonmääritysmallia.

Taloudellisen arvon lisäksi kaupunkipuilla on myös muita arvoja, kuten maisemallisia, kulttuurisia ja ympäristöarvoja, joita ei vielä toistaiseksi voida muuntaa rahalliseksi arvoksi. Kaupunkipuut tuottavat muun muassa erilaisia ekosysteemipalveluita.

Arvonmääritysmallin avulla halutaan vaikuttaa puiden taloudellisen arvon tunnistamiseen yleisesti. Lisäksi pyritään saamaan viittaukset arvonmääritysmallin mukaan muun muassa rakentamisen lupa-asiakirjoihin, kuten PKS-ohjeisiin (Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt – Pääkaupunkiseudun määräykset ja ohjeet), kaivulupiin ja rakennuslupiin. Lisäksi kannustetaan kaupunkeja tiedottamaan esimerkiksi verkkosivuilla kaupunkipuiden arvo, joka tulee korvattavaksi, kun puu vaurioituu.

KAM ’19 -mallin päivityksestä ovat vastanneet päivitystyölle nimetty ohjausryhmä yhdessä MMM Hanna Tajakan kanssa. Ohjausryhmässä oli jäseniä Espoon, Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeista, Seurakuntapuutarhurit ry:stä, Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:stä, Viherympäristöliitosta sekä Maanmittauslaitoksesta ja Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY:stä.

Vakiointia ja käyttökoulutusta

Päivitystyön yhteydessä vakioitiin katu- ja puistopuuistutuksien perustamis- ja alkuhoitokustannukset. Vakioinnissa huomioidaan kasvualustatyö, istutustyö, tuentatyö, suojaustyö (runkosuoja, tuholaissuoja, maaritilä), kastelutyö, takuuajan hoito (2 vuotta) sekä kunnossapitojakson alkuhoito (3 vuotta). Vakiohinnat pohjautuvat Fore-kustannuslaskentaohjelman standardikustannuksiin laskentahetkellä 4/2019. Standardikustannukset perustuvat Fore-kustannuslaskentamenetelmän testiaineistoon ja referenssihankkeisiin. Hinnat eivät sisällä alueellisia kertoimia, vaan ovat keskiarvoja valtakunnallisista hinnoista. Hinnat eivät myöskään sisällä arvonlisäveroa (alv) tai hanketehtäviä (tilaajatehtävät ja työmaatehtävät). Hinnat päivitetään 3‒5 vuoden välein.

Vakiohinnoittelun ulkopuolelle jäävät arvioitavan puun mahdolliset poistokustannukset ja ympäröivän alueen korjaustyö. Ne määritetään poistettavan puun koon mukaan. Myös puun osavaurion hinnan laskentaa on selkiytetty.

Kaupunkipuiden arvonmääritystyötä tekeville viherammattilaisille järjestetään arvonmäärityskoulutuksia. Koulutuksessa perehdytään päivitettyyn arvonmääritysmalliin ja tutustutaan mallin soveltamismahdollisuuksiin, toimintaperiaatteisiin sekä harjoitellaan mallin käyttöä esimerkkikohteissa.  Koulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä arvonmäärityksessä käytettävät Excel-taulukko-ohjelmalla työstetyt laskentalomakkeet. Koulutuksia järjestetään Viherympäristöliiton ja Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n yhteistyönä. Lisätietoja koulutuksesta Viherympäristöliiton toimistosta (info@vyl.fi).

Lisätietoa

KAM-opas (pdf-versio)

Suomen Puunhoidon Yhdistys ry:n jäsenistä osa tekee puiden arvonmääritystä, tässä linkki yritysluetteloon.

KAM-koulutus

Arvonmääritysmallia saa käyttää käymällä Viherympäristöliiton ja Suomen Puunhoidon Yhdistys ry:n KAM-koulutuksen. Lisätietoa koulutuksista löytyy VYLlin etusivulta.

Julkaistu 5.11.2019