Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021

Viherympäristöliitto ry on käynnistänyt maaliskuussa 2020 Viheralueiden hoito VHT ’14 -julkaisun päivitystyön. Päivityksen myötä siirrytään viheralueiden hoidon laatu-vaatimuksista kunnossapidon yleisiin laatuvaatimuksiin. Päivitystyössä huomioi-daan Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisun uudet kunnossapi-toluokat sekä Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistön käsitteet ja jaottelu.

Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 -julkaisu korvaa vuonna 2014 julkaistun Viheralueiden hoito VHT ’14 -julkaisun. VKT 2021 jatkaa VHT:n viheralueiden kunnossapidon työselostusperinnettä. Se on tarkoitettu valtakunnalliseksi viheralueiden kunnossapidon yleiseksi työselostukseksi ja laatuvaatimusasiakirjaksi. VKT:ssa esitettäviä yleisiä laatuvaatimuksia täsmennetään urakkakohtaisesti hankekohtaisissa kunnossapidon työselostuksissa ja kuntien laatimissa kunnossapidon tehtävä- tai tuotekorteissa

Viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta sovelletaan pääasiallisesti julkisten viheralueiden kunnossapidossa. Kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitoa ohjataan Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL -julkaisun pohjalta. Laatuvaatimuskuvaukset ovat molemmissa julkaisuissa yhteneväiset.

Hoidosta kunnossapitoon

Päivityksen yhteydessä käsitetasolla siirrytään hoidosta kunnossapitoon, joka on sisällöllisesti laajempi kokonaisuus. Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 sisältää hoidon lisäksi laatuvaatimukset kunnossapitohankeen tilaamiselle, suunnittelulle, valvonnalle ja omaisuudenhallinnalle. Lisäksi julkaisussa esitetään yleiset laatuvaatimukset talvihoidolle, puhtaanapidolle, kasvillisuuden hoidolle, rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja laitteiden hoidolle, huolto- ja informaatiojärjestelmien hoidolle ja käytölle sekä laatua ylläpitävälle korjaustyölle ja käyttöjärjestelmien hoidolle ja käytölle.

Laatuvaatimusten päivitystyössä huomioidaan muun muassa seuraavat kokonaisuudet:

 • kasvinterveyden hallinta
 • haitallisten vieraslajien hallinta
 • luonnonmukaisten hulevesirakenteiden, biotooppipohjaisten ja dynaamisten kasvillisuusalueiden kunnossapito ja sen ohjaus
 • ekosysteemipalveluiden edistäminen
 • käyttäjäturvallisuus
 • Kestävä ympäristörakentaminen KESY -toimintamalli
 • rakentamisen aikainen ja takuuajan kunnossapito
 • vaurioituneiden puiden hoito
 • taide- ja historiallisten rakenteiden kunnossapito
 • kaupunki- ja palstaviljelyalueiden kunnossapito.

VKT 2021 -oppaan sisällysluettelo (pdf)

VKT 2021 aikataulu

Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 -julkaisun työstö etenee seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti:

 • huhtikuu 2020 ‒ tammikuu 2021 käsikirjoituksen kokoaminen
 • helmikuu 2021 käsikirjoituksen kommentointi ohjausryhmässä
 • maaliskuu 2021 käsikirjoituksen yleinen kommentointi
 • maalis‒huhtikuu 2021 käsikirjoituksen viimeistely
 • huhtikuu 2021 julkaisun taittotyö
 • toukokuu 2021 julkaisun painotyö
 • kesäkuu 2021 VKT 2021 ilmestyy

VKT 2021 tekijät

Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 -julkaisun toteutusta ohjaa päivitystyölle nimetty ohjausryhmä yhdessä MMM Hanna Tajakan Viher-Arkista kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat Sanna Ervasti, Marko Eskolainen, Timo Hyvönen, Pirjo Kosonen, Marko Laakso, Jaakko Laitinen, Katri Metsomäki, Pauli Riihinen, Sini Sangi, Riikka Söyrinki, Kari Torniainen, Mauno Vauhkonen, Markus Niemelä ja Annina Vuorsalo.

Lisätiedot:

info@vyl.fi

Sivu on julkaistu 27.4.2020, ​päivitetty 20.5.2021

Liittyvät tiedostot