Kasvualusta- ja kunttaohjeet

Kasvualustatyöryhmä on Viherympäristöliiton perustama työryhmä, joka antaa lausuntoja lainvalmistelijoille kasvualustoista komposteista ja katteista. Työryhmä kehittää kasvualustojen ohjeistoja (mm. kasvualustojen ravinteisuuden ohjearvot ja mekaanisen maa-analyysin ohjearvot). Tehtävänä on myös kehittää ohjeistoja kasvualustojen tuottajien omavalvontaan ja prosessikuvauksiin.

Lisätietoa rekisteröityneistä tuotteistettuja kasvualustoja valmistavista yrityksistä löytyy Ruokaviraston nettisivuilta: www.ruokavirasto.fi

Paikalla tehtäviä kasvualustoja koskeva raportti (pdf).