Taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeet

Nämä ovat Viherympäristöliitto ry:n suositus taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi. Alla olevat suositukset on tarkoitettu taimimyymälöitä ja vähittäismyyntiä varten. Jos näitä ohjeita sovelletaan tai niiden noudattamista vaaditaan taimikaupassa, on siitä erikseen mainittava hinnastoissa, tarjouksissa, sopimuksissa tms. asiakirjoissa. Tällöin edellytetään, että näiden ohjeiden lisäksi aina noudatetaan taimiaineistolaissa ja sen perusteella annetuissa alempiasteisissa säädöksissä mainittuja laatuvaatimuksia.

Viherympäristöliitolla on erikseen viherrakentamiseen soveltuvat ohjeet. Taimitarhakasvien lajitteluohjeet viherrakentamiseen.

Perennat
Pensaat
Lehtipuut
Havupuut, alppiruusut, atsaleat, ikivihreät pensaat
Ruusut
Runkoruusut
Köynnökset
Perusrungot 
Lajittelussa käytettävät laatumerkinnnät (lyhenteet) 
Muut hyväksyttävät laatumerkinnät (tunnukset)


Perennat

Taimien tulee olla voimakkaita, ja niiden juuristojen tulee olla hyvin kehittyneitä. Juuripaakun on oltava läpijuurtunut. Heikkojuuriset lajit on myytävä astia- tai paakkutaimina. Myytäessä myös paljasjuuristen taimien tulee olla voimakkaita, nahistumattomia ja käytännöllisesti katsoen lepotilassa siten, että suurin sallittu varastoverson pituus on 5 cm.

Myytäessä on ilmoitettava taimen lisäystapa tunnuksilla:

Ssiemenestä lisätty taimi
Kkasvullisesti lisätty taimi
Mmikrolisätty taimi

Ruukkutaimien ruukun koko on ilmoitettava litroina tai senttimetreinä (esim. 10 x 10 x 7 cm tai 9 x 9 x 9 cm tai 0,445 l tai 1,5 l).

Lisäksi on ilmoitettava, onko kyseessä:

Pjpaljasjuuritaimi
Papaakkutaimi
Pa/Atruukutettu paakkutaimi
Atastiataimi

Jakamalla lisätyistä taimista ilmoitetaan silmuluku:

1syksisilmuinen
2skaksisilmuinen
3skolmesilmuinen (tai 4s, 5s jne.)

Myytäessä taimia vähittäin ei ruukkukokoa tai silmulukua tarvitse ilmoittaa. Tukkumyynnissä nämä tiedot on kuitenkin aina ilmoitettava.


Pensaat

Koristepensaat, puistoruusut, marjapensaat, vadelmat, aitataimet.

Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset senttimetreinä:

5–107–1510–20
10–1515–3020–40
15–2030–5040–60
 50–7060–80
 70–10080–100

Lajittelussa hyväksyttävät versomääräporrastukset:

123–55–8

Lisäksi huomattava:

  • Koko mitataan juurenniskasta. Jokaisen laskettavan verson tulee ulottua kokoporrastusalueen alarajan yläpuolelle. Haaroittumisalueen oltava lajille tyypillinen. Laskettavien versojen tulee lähteä haaroittumisalueelta, joka on enintään 15 cm.
  • Myytäessä versot ja juuret saavat olla hoitoleikatut.
  • Myytäessä taimet astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä At tai Co. Lisäksi on ilmoitettava astian tilavuus litroina. Astiataimen juuripaakun on myytäessä oltava läpijuurtunut.
  • Myytäessä taimet paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä Pa tai Kl. Lisäksi on ilmoittava paakutuskankaan koko cm:nä.

Nimitystä pensastaimi voi käyttää vain taimista, joissa on vähintään 3–4 versoa. Pienemmät ovat aitataimia joko

  • piiskataimia (1 verso) tai
  • haaroittuneita (2 versoa tai enemmän)

Nippukoot:

5102550100 kpl/nippu

Nippukoot ostaja ja myyjä sopivat keskenään. Nippukoko on ilmoitettava nimilapussa.


Lehtipuut

Lehtipuut ja hedelmäpuut

Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset senttimetreinä.

Kokonaiskorkeus (myös rungon korkeus esimerkiksi riippamuotoisilla puilla):

30–50100–125
50–70125–150
70–100150– (*)

(*) 50 cm:n välein tätä suuremmat

Rungon ympärysmitta (metrin korkeudelta maasta):

4–614–16
6–816–18
8–1018–20
10–1220– (*)
12–1450– (**)

(*) 5 cm:n välein tätä suuremmat
(**) 10 cm:n välein tätä suuremmat

Lajittelussa hyväksyttävät versomäärät:

Piiska:Latva + 0 versoa
Puut:Latva + 1–2 versoa
 Latva + 3–4 versoa
 Latva + yli 4 versoa

Lisäksi huomattava:

  • Puilla versojen tulee lähteä tasapainoisesti rungon eri puolilta. Versojen tulee olla vähintään 30 cm:n mittaisia, jotta ne lasketaan versoiksi.
  • Myytäessä taimia astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä At tai Co. Lisäksi ilmoitetaan astian koko litroina. Astiataimen juuripaakun on myytäessä oltava läpijuurtunut.
  • Myytäessä taimia paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä Pa tai Kl. Lisäksi ilmoitetaan paakkukankaan koko cm:nä.

Havupuut, alppiruusut, atsaleat, ikivihreät pensaat

Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset cm

10–1580–90275–300
15–2080–100yli 300 cm
korkeammat
50 cm:n välein
20–2590–100
20–30100–125

25–30
30–40
40–50
40–60

50–60
60–70
60–80
70–80

125–150
150–175
175–200
200–225

200–250
225–250
250–275
250–300

yli 600 cm
korkeammat
100 cm:n välein

Yksirunkoisten havupuiden pituus mitataan tyvestä latvaverson viimeisen vuosikasvun latvaan.
Leveyden mukaan silloin, kun taimen leveys (= halkaisija) on suurempi kuin taimen korkeus. Alle 40 cm levyisillä korkeusporrastuksen mukaan

40–60
60–80
80–100
100–125
125–150
150–175
175–200
200–250
200–300
250–300

Myytäessä taimia astiataimina se on ilmoitettava merkinnällä At tai Co. Lisäksi ilmoitetaan astian koko litroina. Astiataimen juuripaakun on myytäessä oltava läpijuurtunut.

Myytäessä taimia paakkutaimina se on ilmoitettava merkinnällä Pa tai Kl. Lisäksi ilmoitetaan paakkukankaan koko.


Ruusut

Ryhmäruusut, isokukalliset (jalo)ruusut, köynnösruusut

Luokka A
Vähintään kolme hyvin kehittynyttä versoa, joista vähintään kaksi lähtee jalonnuskohdasta ja kolmas enintään 5 cm:n korkeudelta jalonnuskohdasta.

Luokka B
Vähintään kaksi voimakasta, hyvin kehittynyttä versoa, jotka lähtevät jalonnuskohdasta.


Runkoruusut

Luokka A
Vähintään kolme hyvin kehittynyttä versoa, joista vähintään kaksi lähtee jalonnuskohdasta.
Jalonnuskohtia tulee olla kaksi. Rungon läpimitan heti jalonnuskohdan alapuolelta tulee olla vähintään 9 mm.

Luokka B
Vähintään kaksi normaalisti kehittynyttä versoa, jotka lähtevät jalonnuskohdasta.
Yksi jalonnuskohta riittää.

Rungonkorkeudet

Matalarunkoisetnoin 40 cm
Puolirunkoisetnoin 60 cm
Korkearunkoisetnoin 90 cm
Riippamuodotnoin 140 cm

Köynnökset

Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset cm

30–50(Clematis, Hydrangea)
50–70 
70–100 

Lajittelussa hyväksyttävät versomääräporrastukset

123–4yli 4 kpl

Humala luokitellaan perennojen lajitteluohjeiden mukaan.
Myydään aina astiataimena, astian koko ilmoitettava.


Perusrungot

Läpimitta juurenniskasta mitattuna mm.

4–66–88–1010–12yli 12
4–6 mm100 kpl/nippu
6–8 mm50 kpl tai 100 kpl
8–10 mm25 kpl tai 50 kpl
10–12 mm25 kpl tai 50 kpl
yli 12 mm25 kpl tai 50 kpl

Lajittelussa käytettävät laatumerkinnät (lyhenteet)

Ikäesim. 4 v.
Lisäystapa
– siemenestä lisätty
– kasvullisesti lisätty
– mikrolisätty
– varte
S
K

X
Koulintakertojen lukumääräesim. 2 x
Pituus (esim. cm)40-60
Leveys/halkaisija 
Versojen lukumääräVl/Gr
Rungon ympärysmittaRy
Rungon korkeusRk
PerusrunkoPr
Juurileikkaus 
Astiataimi
(ja astian koko litroina)
At/Co
esim 3 l
Paakkutaimi (ja paakkukankaan koko cm)Pa/Kl
Paljasjuurinen taimiPj
Ruukutettu paakkutaimiPa/At
Esipakattu taimiEp
TekopaakkutaimiTp
Keskas-rekisteröity taimi ja numeroK-nro
Varmennettu taimiVt
Käytetty nippukokoNk
Muovi/kasvihuoneessa kasvanut taimiKh
Puutunut pistokasT

Muut hyväksyttävät laatumerkinnät (tunnukset)

Yksivuotias koulimaton siementaimi1/0
Kaksivuotias koulimaton siementaimi2/0
Kaksivuotias kerran koulittu siementaimi1/1
Kolmivuotias kerran koulittu siementaimi1/2 tai 2/1
Nelivuotias kerran koulittu siementaimi1/3 tai 2/2
Viisivuotias kaksi kertaa koulittu siementaimi1/2/2 tai 2/2/1
Yksivuotias ruohomaisena koulittu siementaimi1 X 1
Kaksivuotias ruohomaisena koulittu siementaimi2 X 1
Yksivuotias juurtunut ruohomainen pistokastaimi0/1/0
Yksivuotias koulittu ruohomainen pistokastaimi0/1 X 0
Kaksivuotias juurtunut pistokastaimi0/2/0
Kaksivuotias koulittu pistokastaimi0/1/1
Kolmivuotias koulittu pistokastaimi0/1/2 tai 0/2/1
Nelivuotias koulittu pistokastaimi0/1/3 tai 0/2/2
Yksivuotias juurtunut puutunut pistokastaimi0/1T
Kaksivuotias juurtunut puutunut pistokastaimi0/2T
Yksivuotias varteX/1/0
Kaksivuotias varteX/2/0
Kaksivuotias koulittu varteX/1/1
Yksivuotias taivukas, juuriverso tai juuripistokas-1/0
Kaksivuotias koulittu taivukas, juuriverso tai juuripistokas-1/1