Mikä on VYL?

Viherympäristöliitto on vuonna 1991 Tampereella perustettu viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö. Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat viheralan ammatillinen kehittäminen ja ammattialan tunnetuksi tekeminen.

Viherympäristöliitto on viher- ja ympäristösuunnittelun, -rakentamisen, -hoidon sekä alan kaupan ja taimituotannon palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Liitto on Puutarhaliiton jäsen.

Missio:

Toimimme terveellisen, viihtyisän ja turvallisen rakennetun ympäristön ja maiseman puolesta. Viherympäristöliitto kattojärjestönä yhdistää (viher)alan toimijat verkostoksi. Liitto kokoaa, jakaa sekä kehittää käytäntöjä. Tavoitteena on edistää laatua ja kestävää kehitystä. 

Visio:

Strategiakauden lopussa VYL on alan auktoriteetti ja aktiivinen imagon rakentaja. Liitto palvelee monipuolisesti jäsenyhdistyksiä. VYL on alan yhteen sitova toimija, joka ohjaa alan laatua ja sitouttaa kestävään toimintaan.

Toimimme:

  • Ammattitaidon kehittäjänä: koulutus- ja julkaisutoiminta, konsultointi, sekä yhteistyössä Puutarhaliiton kanssa Viherympäristö-lehti ja Vihreä Kirja
  • Menekinedistäjänä: näyttelyt, yhteistoiminta alan ja sidosryhmien välillä, teematapahtumat, eri kehittämisprojektit, Viherympäristö-lehti, liiton verkkosivut
  • Edunvalvojana: viheralan etujen valvonta ja alan intressien edistäminen puutarha-alan sisällä, muiden alojen yhdistysten kanssa ja koko yhteiskunnassa valtion hallintoa ja kansainvälisiä kontakteja unohtamatta
  • Aatteellisena toimijana: viheralan opintomatkat, järjestöille suunnatut palvelut, alan tunnettuuden lisääminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

ARVOT ELI TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET:

  • Kestävä toiminta
  • Edistämme reilua ja avointa toimintaa. Viherympäristöliitto ja sen jäsenyhdistykset sitoutuvat eettisiin pelisääntöihin ja kestävän ympäristörakentamisen kriteereihin.
  • Parempi ympäristö  ja  parempi yhteiskunta
  • Ponnistelemme lakkaamatta paremman ympäristön puolesta.
  • Rohkea tulevaisuusorientoitunut toiminta
  • Seuraamme tarkasti ajan ilmiöitä ja yleistä kehitystä kotimaassa ja ulkomailla. Koulutamme tavoitteellisesti alan ammattilaisia vuorovaikutuksessa kouluttaja- ja yhteistyötahojen sekä jäsenyhdistysten kanssa. Vastaamme ketterästi muuttuviin haasteisiin ja tartumme rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin.