Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Rekisteriseloste

Viherympäristöliitto ry:n jäsenrekisteri

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Viherympäristöliitto ry
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki, info@vyl.fi, 09-584166

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Viherympäristöliitto ry, info@vyl.fi

3. Rekisterin nimi

Viherympäristöliitto ry:n asiakas- ja jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään viheralaan ja Viherympäristöliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan liittyvissä viestinnällisissä ja jäsenyyteen liittyvissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen jäsenyhdistysten ja muiden yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseksi ja ammattialaan liittyvien sähköisten kyselytutkimusten toteuttamiseksi. Jäsenrekisteriin tallennettuihin sähköpostiosoitteisiin lähetetään uutiskirjeet: VYL Jäsentiedote ja VYL Uutiskirje.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999) 10 §.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja markkinointirekisteriin talletetaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite ja mahdollinen erillinen laskutusosoite ja yritysten kohdalla Y-tunnus. Rekisteriin tallentuvat myös tiedot rekisteröityjen tilaamista tuotteista tai palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Rekisteriin kerätään ja talletetaan myös tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja rekisteröidyn tekemiä suoramarkkinointi- ja telemarkkinointikieltoja sekä rekisteröidyn antamia suostumuksia suoramarkkinointiin sähköpostilla, tekstiviestillä ja muilla automaattisilla järjestelmillä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tilaisuuksien ilmoittautumisten, tuotetilausten ja kilpailuihin/arpajaisiin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi rekisterinpitäjä kerää sähköpostiosoitteita julkisista internet-lähteistä. Jäsenyhdistysten rekisterit saadaan jäsenyhdistyksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi Suomen viranomaistoimien niin  vaatiessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.