Jäsenpalvelut

Liiton jäsenyhdistyksille tarjoamia palveluja ovat ePressi, mediaseuranta, webropol-kysely, Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmä, VYL Viesti ja VYL Markkinointiviesti sekä Viherympäristö-lehti ja Vihreä Kirja.

VYL Viesti

VYL Viesti on Viherympäristöliiton julkaisema jäsentiedote (uutiskirje). Jäsentiedotteessa julkaistaan viheralan ajankohtaisia tiedotteita sekä jäsenistölle tarkoitettua materiaalia.

VYL Viesti lähetetään uutiskirjeenä vähintään kerran kuukaudessa kaikille liiton jäsenyhdistysten jäsenille, yhteisöjäsenyhdistyksille ja kannatusjäsenille.

VYL Markkinointiviesti

Viherympäristöliitto lähettää kaksi kertaa kuukaudessa VYL Markkinointiviestin, jonka kohderyhmä on huomattavasti laajempi kuin VYL Viestillä. Markkinointiviesti lähetetään VYL verkkokaupan asiakasrekisterissä oleviin osoitteisiin sekä muille viheralan kanssa tekemisissä oleville tahoille ja sidosryhmille. Markkinointiviesti sisältää tietoa kirjakaupan tarjouksista sekä ajankohtaisista liiton järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista.

VYL Markkinointiviesti voi sisältää myös kumppaneiden toimittamaa materiaalia (ostettu palvelu).

Viherympäristö ja Vihreä Kirja

Viherympäristöliitolla on Viherympäristö-lehdessä VYL-palsta, jossa kerrotaan liiton ajankohtaisista asioista. Kerran vuodessa julkaistaan lehden B-numerona Vihreä Kirja, jossa ovat järjestäytyneiden ammattilaisten ja yritysten yhteystiedot sekä alan palveluita ja tuotteita valmistavien ja myyvien yritysten tiedot. Vihreä Kirja on laajin viheralan säännöllinen vuosittainen painettu osoitteellinen lehtijakelu, 15 000 kappaletta. Vihreä Kirja on luettavissa myös sähköisesti selattavana versiona. Esimerkki Viherympäristö-lehdestä selattavana versiona. Voit lukea lisää Viherympäristö-lehdestä ja Vihreästä kirjasta nettisivuilta.

Muut palvelut

ePressin kautta lähetetään lehdistötiedotteita toimittajille, bloggaajille ja päättäjille. Mediaseurannan avulla seurataan tiedotuksen toimivuutta. Webropol-työkalun avuilla voidaan tehdä erilaisia kyselyjä, esimerkiksi tapahtumien palautekyselyjä.

Lisätiedot: info(at)vyl.fi