Viher- ja puutarhaopettajien Yhdistys ry

Yhdistyksen ensisijainen tarkoitus on kehittää puutarha- ja viheralaa sekä sen koulutusta kaikilla sektoreilla sekä koulutusasteilla. Yhdistys tuo esille koulutuksen näkökulmaa alan yhdistysten, työelämän sekä koulutuskentän välisessä yhteistyössä. Yhdistys on edustettuna Viherympäristöliiton hallituksessa ja useissa työryhmissä.

Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry kokoaa alan opettajat ja työelämän edustajat aktiiviseen osaamisen kehittämisen verkostoon. Keskeistä toiminnassa on opetusmaailman ja työelämän tasavertainen kohtaaminen, parhaimpien opetuksen ja työelämän toimintatapojen edistäminen, ajankohtaisen tiedon ja osaamisen jakaminen sekä toiminnan kansainvälisyys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puutarha- ja viheralan opetuksen kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi oppilaitosten sekä opetuksen ja työelämän välillä puutarha- ja viheralan koulutuksen kaikilla tasoilla, parantaa alan opettajien ammatillisia tietoja ja taitoja ja keskinäistä yhteydenpitoa sekä olla työelämän tukena koulutuksen järjestämisessä työpaikoilla.

Yhdistys on perustettu vuonna 2009. Jäsenmäärä on 47 henkilöä (2017/2018).

Facebook: VIPU ry
Twitter: @vipu_ry 

Hallitus:

puheenjohtajaTaavi Forssell, Tradenomi AMK, AmO, NTM
etunimi.sukunimi(at)outlook.com
vpjSari Suomalainen, lehtori, HAMK / Rakennettu ympäristö
etunimi.sukunimi(at)hamk.fi
sihteeriAnu Riikonen, Tutkijatohtori, Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi