Puutarhanrakentajat ry

Vuonna 1956 perustettu Puutarhanrakentajat ry on viheralan ammattilaisten aatteellinen yhdistys, joka toimii viheralan puolestapuhujana, kehittäjänä ja edistäjänä. Jäsenet ovat yksityishenkilöitä.

Yhdistyksen jäsenistö toimii viheralalla laajalla sektorilla: kuntien ja yritysten (maisema)suunnittelijoina, rakentamista ja kunnossapitoa vaativissa tehtävissä, opettajina sekä johtavina virkamiehinä. Voidaankin sanoa, että yhdistyksen jäsenistön työtehtävät ja koulutustaustat ovat kattava poikkileikkaus koko viheralasta. Puutarharakentajien jäsenistöä yhdistävänä tekijänä on halu luoda viherympäristöistä viihtyisiä ja toimivia ympäristöjä niiden käyttäjäkunnalle. Jäseniä on 138 kpl.

Puutarhanrakentajat ajavat viheralan etuja ja pyrkivät vaikuttamamaan alaa koskeviin kysymyksiin muun muassa antamalla lausuntoja. Viheralan kattojärjestön, Viherympäristöliiton (VYL) jäsenyhdistyksenä, se voi vaikuttaa viheralan kehittämiseen ja ammattialan arvostukseen että tunnetuksi tekemiseen. Yhdistyksen edustaja toimii mm. Viherympäristö-lehden toimituskunnassa ja VYL:in Viherkaavatyöryhmässä. Yhdistys osallistuu myös Puutarhaliiton toimintaan ja hallintoon Viherympäristöliiton jäsenyyden myötä.

Tavoitteenaan Puutarhanrakentajat ry pitää viheralan henkilöstön aseman paranemista työyhteisöissä. Monipuolinen ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen onkin Puutarharakentajat ry:n mielestä tärkeä. Vuotuiset Rakentajapäivät järjestetään perinteisesti kolmannella viikolla marraskuussa. Rakentajapäivät ovatkin saaneet sijansa ammattilaisten "must go"-tilaisuuslistalla laadukkaana ja hyödyllisenä kurssipäivänä. Yhdistys järjestää vuosittain ulkomaan ja kotimaan opintomatkan, joihin jäsenistö voi osallistua jäsenetuuksin.

www.puutarhanrakentajat.fi

Hallitus:

puheenjohtajaJaani Turunen
etunimi.sukunimi(at)rudus.fi
sihteeriHeidi Taskinen
jäsenetGunilla Törnblom (rahastonhoitaja)
 Kimmo Kuusisto
 Leena Hongisto
 Taina Suonio
 Pertti Pehkonen
varapuheenjohtajaSampo Sainio
 Markku Uusitalo