Puutarhanrakentajat ry

Vuonna 1956 perustettu Puutarhanrakentajat ry on viheralan ammattilaisten aatteellinen yhdistys, joka kehittää puutarhanrakentamistaitoa ja levittää ajankohtaisia tietoja jäsenilleen sekä sidosryhmilleen. Yhdistys toimii muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Yhdistyksen jäsenet työskentelevät puutarhojen rakentamisen parissa tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä. Jäseniä toimii viheralalla esimerkiksi kuntien ja yritysten palveluksessa suunnittelijoina, rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä, opettajina, materiaalitoimittajien palveluksessa, virkamiehinä tai yrittäjinä. Yhdistyksen jäsenten työtehtävät ja koulutustaustat ovat edustava poikkileikkaus koko viheralasta. Puutarharakentajat ry:n jäseniä yhdistää halu tarjota viihtyisiä ja toimivia viherympäristöjä käyttäjille.

Puutarhanrakentajat vaikuttavat viheralaa koskeviin kysymyksiin alan kattojärjestön, Viherympäristöliiton (VYL) jäsenyhdistyksenä. Yhdistyksen jäsen toimii Viherympäristön hallituksessa sekä useissa toimikunnissa ja työryhmissä. Olemme mukana viheralan ja ammattikunnan arvostuksen kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.

Tärkein tapahtuma on vuosittain marraskuun kolmannella viikolla järjestettävä Rakentajapäivät –koulutustapahtuma. Perinteisillä Rakentajapäivillä on vakiintunut sijansa ammattilaisten laadukkaana ja hyödyllisenä kurssipäivänä. Yhdistys järjestää opintomatkoja, joihin jäsenistö voi osallistua jäsenetuuksin.

Löydät meidät Facebookista Puutarhanrakentajat ry nimellä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

www.puutarhanrakentajat.fi

Hallitus:

puheenjohtajaJaani Turunen
etunimi.sukunimi(at)rudus.fi
sihteeriHeidi Lehtikuja
jäsenetGunilla Törnblom (rahastonhoitaja)
 Kimmo Kuusisto
 Taina Suonio
 Pertti Pehkonen
varapuheenjohtajaSampo Sainio
 Markku Uusitalo