Viestintä

Viherympäristöliitto viestii viheralaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista, kuten hankkeista ja projekteista, uudistuksista, koulutuksista ja tapahtumista sekä julkaisutoiminnasta. Viestintä pohjautuu Viherympäristöliiton strategiaan.

VYL:n viestintästrategia

Viherympäristöliiton viestintästrategian lähtökohtina ovat liiton strategiassa määritellyt perustehtävät, tavoitteet ja visio. Viestintä on johdonmukaista, aktiivista, avointa ja läpinäkyvää. Viestintä on yhdensuuntaista jäsenyhdistysten kanssa. Sisältö on luotettavaa ja virheetöntä. Vahvuutemme on viheralan kokoava yhdistystoiminta. Mukana ovat parhaat alan asiantuntijat. Toiminta on laadukasta ja ajassa reagoivaa.

Viestintästrategia (2018)

Viestinnän painopisteet 2019

  • MRL
  • KESY toiminnaksi
  • European Year of the Greener Cities 2020 - toiminnan suunnittelu (varmistuu keväällä 2019)
  • Best Practices maailmalta
  • Maisemasuunnittelun koulutuksen edistäminen

Viestintäkanavat 

VYL:n jäsenyhdistysten viestintäkanavat

Vuosikello 2019

Viherympäristöliiton vuosikelloon on koottu liiton ja jäsenyhdistysten vuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat. Kellosta voi helposti nähdä yleissilmäyksellä tulevat viestittävät asiat, kuten seminaarit, kampanjat, matkat ja muut tapahtumat. Klikkaa kuvaa, niin saat auki isomman pdf-version. Lisätietoja tapahtumista Tapahtumakalenterissa.