Viestintä

Viherympäristöliitto viestii viheralaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista, kuten hankkeista ja projekteista, uudistuksista, koulutuksista ja tapahtumista sekä julkaisutoiminnasta. Viestintä pohjautuu Viherympäristöliiton strategiaan.

VYL:n viestintästrategia

Viherympäristöliiton viestintästrategian lähtökohtina ovat liiton strategiassa määritellyt perustehtävät, tavoitteet ja visio. Viestintä on johdonmukaista, aktiivista, avointa ja läpinäkyvää. Viestintä on yhdensuuntaista jäsenyhdistysten kanssa. Sisältö on luotettavaa ja virheetöntä. Vahvuutemme on viheralan kokoava yhdistystoiminta. Mukana ovat parhaat alan asiantuntijat. Toiminta on laadukasta ja ajassa reagoivaa.

Viestintästrategia 

Viestintäkanavat 

VYL:n jäsenyhdistysten viestintäkanavat

Vuosikello 2022

Viherympäristöliiton vuosikelloon kootaan liiton ja jäsenyhdistysten vuoden 2022 tärkeimmät tapahtumat ja kampanjat. Kellosta voi helposti nähdä yleissilmäyksellä tulevat viestittävät asiat, kuten seminaarit, kampanjat, matkat ja muut tapahtumat. Tapahtumatietoja päivitetään sitä mukaan kun ne varmistuvat. Varmistuneet tapahtumat lisätään myös VYL:n tapahtumakalenteriin.