Omavalvontaprotokollat

Omavalvontasuunnitelmalomakkeet helpottavat yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan kasvintuhoojariskit toimintansa eri vaiheissa. Niihin sisältyy myös tapoja hoitaa useita lakisääteisiä velvoitteita.