Omavalvontaprotokollat

Omavalvontasuunnitelmalomakkeet helpottavat yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan kasvintuhoojariskit toimintansa eri vaiheissa. Niihin sisältyy myös tapoja hoitaa useita lakisääteisiä velvoitteita.

Viherrakennus ja kunnossapito

Taimistot, taimivälittäjät ja -myyjät

Kaikki Viherympäristöliiton omavalvontaohjeet ja -lomakkeet
Käsitteet