Karanteenikäytännöt

Evira on laatinut suuntaa antavat ohjeet mahdollisen riskimateriaalin käsittelylle ja pitämiselle erillään muista tuotteista.

Yleisohjeet

 • Suurimmat tuhoojariskit liittyvät karanteenituhoojien isäntäkasveihin. Yleensä ulkomaisessa aineistossa on suurempi riski tuhoojien leviämiseen kuin kotimaisessa.
   
 • Saapuvat kasvierät tarkastetaan kasvintuhoojien varalta
  • Huomioidaan laatutuhoojat ja karanteenituhoojat.
  • Huomioidaan henkilökunnan koulutus (tunnistettava tuhoojat).
  • Tuhoojia havaittaessa selvitetään, mistä tuhoojasta on kyse, ja tehdään tarvittavat toimenpiteet ennen kasvien istuttamista tai myyntiin laittoa.
   • Kun kasveissa havaitaan laatutuhoojiin viittaavia oireita, lähetetään tarvittaessa näytteet esimerkiksi Eviran laboratorioon tuhoojamääritystä varten (omakustanteinen) (kasvintuhoojalaboratorio@evira.fi).
   • Kun kasveissa havaitaan karanteenituhoojiin viittaavia oireita, ilmoitetaan siitä välittömästi Eviraan / Ruokavirastoon. Tuhoojan lajimääritys voi viedä aikaa, ja odotusaikana on noudatettava tarkkaa hygieniaa, jotta tuhooja ei leviäisi puhtaisiin kasveihin.

Järjestetään vastaavasti tuhoojien tarkkailu tuotannon/myyntikauden aikana sekä lähtevien kasvierien tarkastaminen.