Mäntyankeroinen

Mäntyankeroinen on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja. Se on mikroskooppisen pieni sukkulamato, joka elää havupuissa. Mäntyankeroinen on aiheuttanut pahoja tuhoja Pohjois-Amerikan ja Aasian havumetsissä, ja se voisi elää männyissä myös Suomessa.

Mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus

Mäntyankeroinen on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja. Se on mikroskooppisen pieni sukkulamato, joka elää havupuissa. Mäntyankeroinen on aiheuttanut pahoja tuhoja Pohjois-Amerikan ja Aasian havumetsissä, ja se voisi elää männyissä myös Suomessa.

Metsätalouden kannalta on erittäin tärkeää estää mäntyankeroisen leviäminen maahamme. Mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi maahan tuotavalle havupuutavaralle ja puiselle pakkausmateriaalille on asetettu tuontirajoituksia. Tästä huolimatta mäntyankeroista tavataan vuosittain maahantuotavassa puisessa pakkausmateriaalissa.

Ilmoitusvelvollisuus

Jos epäilet löytäneesi mäntyankeroisen, ota yhteyttä Ruokavirastoon: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Lähde: Ruokavirasto

Kuvia