Karanteenituhoojat

Kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen myötä tuhoojien luokittelu on muuttunut. Tässä karanteenituhoojat jaetaan unionikaranteenituhoojiin ja suoja-aluekaranteenituhoojiin. Unionikaranteenituhoojista merkittävimmät ovat prioriteettituhoojia. Tässä ryhmässä mainittuja vaarallisia kasvintuhoojia löydettäessä on niistä tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon. Tällä sivustolla esitellään viherrakentamisessa huomioitavat lajit.