Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Yleiset periaatteet suunnittelussa

 • Ymmärretään suunnittelutyön osuus ja merkitys koko ympäristörakentamishankkeen ja sen elinkaaren kannalta.
 • Ymmärretään rakentamisen ja kunnossapitotyön osuus ja merkitys koko ympäristörakentamishankkeen ja sen elinkaaren kannalta.
 • Varataan suunnittelutyöhön riittävät resurssit ja osaaminen.
 • Kootaan suunnittelun pohjaksi riittävät lähtötiedot, kuten selvitykset alueen vesiolosuhteista, maaperästä, kasvillisuudesta, eliöistä, maisemasta ja historiasta.
 • Noudatetaan suunnittelussa tilaajaorganisaation strategioita, ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia, laatu- ja toimintajärjestelmää sekä muita toimintaohjeita.
 • Noudatetaan suunnittelussa oman organisaation strategioita, ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia, laatu- ja toimintajärjestelmää sekä muita toimintaohjeita.
 • Hyödynnetään suunnittelutyössä ja sen suunnittelussa hankkeen rakentajan ja kunnossapitäjän osaamista sekä käyttäjien näkemyksiä.
 • Laaditaan suunnittelutyölle laatu-, työ- ja omavalvontasuunnitelmat, joissa huomioidaan myös suunnittelutyöhön liittyvät kestävän kehityksen asiat.
 • Tarkastetaan suunnittelutyö työvaiheittain eli tehdään itselleluovutus omavalvontasuunnitelman ja yleisten laatuvaatimusten mukaan. Dokumentoidaan tarkastuksen tulokset, ja korjataan mahdolliset poikkeamat ja virheet tilaajan kanssa sovitulla tavalla.
 • Otetaan suunnittelussa huomioon alueen olosuhteet ja tehdään ratkaisut paikan olosuhteisiin sopiviksi.
 • Huomioidaan suunnittelussa alueen luontainen kehittyminen ja sukkessio ja niiden hyödyntäminen kunnossapitovaiheessa.
 • Laaditaan suunnittelukohteelle kunnossapitosuunnitelma, jossa esitetään kohteen, sen rakenteiden ja ominaisuuksien kunnossapidon ohjeistus ja ne jatkuvat toimenpiteet, joilla turvataan kohteelle asetettujen laatu- ja ympäristötavoitteiden toteutuminen sekä kohteen toimivuus elinkaaren aikana.
 • Kerätään tietoa ja palautetta suunnittelutyön onnistumisesta hankkeen muilta osapuolilta – eli tilaajalta, rakentajalta, kunnossapitäjältä ja käyttäjiltä.
 • Hyödynnetään saatua palautetta suunnittelutyön kehittämiseen.