Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Yleiset periaatteet kunnossapidossa

 • Ymmärretään kunnossapitotyön osuus ja merkitys koko ympäristörakentamishankkeen ja sen elinkaaren kannalta.
 • Hyödynnetään kunnossapitotyössä ja sen suunnittelussa hankkeen suunnittelijan ja rakentajan osaamista sekä käyttäjien näkemyksiä.
 • Varataan kunnossapitotyöhön riittävät resurssit ja osaaminen.
 • Noudatetaan kunnossapidossa tilaajaorganisaation strategioita, ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia, laatu- ja toimintajärjestelmää ja muita tilaajaorganisaation toimintaohjeita.
 • Noudatetaan kunnossapidossa oman organisaation strategioita, ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia, laatu- ja toimintajärjestelmää ja muita toimintaohjeita.
 • Laaditaan kunnossapitotyölle laatu-, turvallisuus-, työ- ja omavalvontasuunnitelmat, joissa huomioidaan myös kunnossapitotyöhön liittyvät kestävän kehityksen asiat.
 • Noudatetaan kohteelle laadittua kunnossapitosuunnitelmaa, tilaajan ja suunnittelijan ohjeita sekä urakoitsijan itsensä laatimia laatu-, turvallisuus-, työ- ja omavalvontasuunnitelmia.
 • Tarkastetaan kunnossapitotyö työvaiheittain eli tehdään itselleluovutus omavalvontasuunnitelman ja yleisten laatuvaatimusten mukaan. Dokumentoidaan tarkastuksen tulokset, ja korjataan mahdolliset poikkeamat ja virheet tilaajan kanssa sovitulla tavalla.
 • Jos kohteelle ei ole laadittu suunnitteluvaiheessa kunnossapitosuunnitelmaa, laaditaan se ennen kunnossapitotöiden käynnistymistä. Kunnossapitosuunnitelmassa esitetään kohteen, sen rakenteiden ja ominaisuuksien kunnossapidon ohjeistus ja ne jatkuvat toimenpiteet, joilla voidaan turvata kohteelle asetettujen laatu- ja ympäristötavoitteiden toteutuminen sekä kohteen toimivuus elinkaaren aikana.
 • Kerätään tietoa ja palautetta kunnossapitotyön onnistumisesta hankkeen muilta osapuolilta – eli tilaajalta, suunnittelijalta, rakentajalta ja käyttäjiltä.
 • Hyödynnetään saatua palautetta kunnossapitotyön kehittämiseen.