Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Yleiset periaatteet tilaamisessa

 • Ymmärretään tilaamisen osuus ja merkitys koko ympäristörakentamishankkeen ja sen elinkaaren kannalta.
 • Ymmärretään suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapitotyön osuus ja merkitys koko ympäristörakentamishankkeen ja sen elinkaaren kannalta.
 • Toteutetaan hankesuunnittelu huomioiden hankkeen koko elinkaari.
 • Pidetään hankkeessa lähtökohtana ”Less is more” -periaatetta: rakennetaan mahdollisimman vähän ja mahdollisimman vähän ekosysteemien normaalia toimintaa häiriten.
 • Määritetään ympäristörakentamishankkeen laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviksi.
 • Hyödynnetään hankesuunnittelussa viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnossapitäjien osaamista ja alueen käyttäjien näkemyksiä.
 • Määritetään selkeät ja vertailukelpoiset mittarit tarjousten vertailua varten, joilla mitataan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.
 • Edellytetään palveluntarjoajalta sekä materiaalien ja tuotteiden valmistajilta ekotehokkaita tuotanto- ja toimintatapoja.
 • Varmistetaan, että tilaamisen, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon pohjaksi on olemassa riittävät lähtötiedot, kuten selvitykset alueen vesiolosuhteista, maaperästä, kasvillisuudesta, eliöistä, maisemasta ja historiasta.
 • Varmistetaan, että ympäristörakentamishankkeen tilaajalla, suunnittelijalla, rakentajalla ja kunnossapitäjällä on tehtävään tarvittava ammattiosaaminen, kokemus ja riittävät resurssit.
 • Varmistetaan, että ympäristörakentamishankkeen tilaaminen, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito toteuttavat ja noudattavat tilaajaorganisaation strategioita, ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia, laatu- ja toimintajärjestelmää sekä muita organisaation toimintaohjeita.
 • Varmistetaan riittävä ja ammattitaitoinen hankeohjaus ja vihervalvonta suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.
 • Mahdollistetaan ympäristörakentamishankkeen eri toimijatahojen – tilaajan, suunnittelijan, rakentajan, kunnossapitäjän ja käyttäjien – välinen tiedonvaihto hankkeen eri vaiheissa.
 • Kerätään tietoa ja palautetta tilaamisen ja hankinnan onnistumisesta ympäristörakentamishankkeen muilta osapuolilta – eli suunnittelijalta, rakentajalta, kunnossapitäjältä ja käyttäjiltä.