Tilaaja

Tilaaja on keskeinen toimija kestävän kehityksen edistäjänä ympäristörakentamishankkeissa. Ilman tilaajan tahtotilaa ei ympäristörakentamishankkeita voida toteuttaa kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen mukaisesti.

Tilaaja määrittää hankkeelle tavoitteet. Jos tavoitteisiin ei ole määritelty kestävän kehityksen mukaisia asioita, ei niitä myöskään tuoteta suunnittelu-, rakennus- tai kunnossapitovaiheessa. Hankintakriteerit pitää määrittää ja kilpailutus tehdä tasapuolisesti ekologisin, sosiaalisin ja eettisin, kulttuurisin ja taloudellisin perustein.

Valvontatyötä tekevän tehtävänä on varmistaa, että tilaajan edellyttämät kestävän kehityksen näkökannat ja tavoitteet tulevat huomioiduksi rakennusprosessin aikana.