Yleissuunnittelu

Asemakaavoituksen yhteydessä tai jälkeen tehtävät yleispiirteiset katu- ja viheralueita koskevat suunnitelmat. Näitä kutsutaan eri kunnissa mm. yleissuunnitelmiksi, lähiympäristösuunnitelmiksi, katu- ja viheraluesuunnitelmiksi ja aluesuunnitelmiksi.