Yleissuunnittelu

Asemakaavoituksen yhteydessä tai jälkeen tehtävät yleispiirteiset katu- ja viheralueita koskevat suunnitelmat. Näitä kutsutaan eri kunnissa mm. yleissuunnitelmiksi, lähiympäristösuunnitelmiksi, katu- ja viheraluesuunnitelmiksi ja aluesuunnitelmiksi.

Yleissuunnittelu Lahden Karistossa

  • Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan suunnittelu kaavoituksen pohjaksi.

Kaupunki ekosysteemipalvelujen tuottajana - kohteena Lahden Mukkula -diplomityö

Karhusaaren kaavarunkoalueen vesihuolto- ja hulevesiselvitys

Helsingin aluesuunnitelmat

Virkistysalueen ja hulevesien hallinnan yhdistäminen Rotterdamissa

Hulevesien hallinta Malmön Augustenborgissa