Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavatason ohjausvälineitä: yleiskaava, kuntien yhteinen yleiskaava, kunnan ohjelmat ja strategiat, hulevesisuunnitelma, rakennusjärjestys ja määräykset, esim. hulevesimääräykset. Ohjelmia ja strategioita ovat mm. viheraluestrategiat kaavoituksessa (esim. Helsingin yleiskaavoituksen viheraluestrategia), viheralueiden hoidon strategiat, aluekohtaiset ohjelmat (esim. asuinalueiden kehittämisohjelmat), hulevesiohjelmat, terveyden edistämisen ohjelmat, palveluohjelmat (esim. Jyväskylän viherpalveluohjelma, KymppiV).

London Infrastructure Plan 2015

  • Esimerkki viherrakenteen suunnittelusta osana kaupungin infrastruktuurien kokonaisuutta.  

All London Green Grid

  • Viherrakennesuunnitelma, joka sisältää aluekohtaiset kehittämisohjelmat sekä suunnitteluohjeet.

Birmingham Green Living Spaces

  • Viherrakennestrategia, jossa mm. Iso-Britannian ensimmäinen kaupunkitason tarkastelu ekosysteemipalveluista. Birminghamin malli terveyden, luonnon ja talouden linkittämisestä sisältää viherrakenteen investointien kohdentamista auttavat “luontoterveyden parantamisvyöhykkeet“ (Natural Health Improvement Zones).

Barcelona green infrastructure and biodiversity plan 2020

  • Suunnitelma on saanut Barcelonassa käytännön toimijoilta hyvää palautetta mm. tavoitteellisuudesta ja havainnollisesta esitystavasta.

Kööpenhaminan Climate Adaption Plan 

Ekosysteemipalveluja ja kaupunkien viherrakennetta tukevien viher- ja maisemamerkintöjen kehittäminen kaavoituksessa (pro gradu, Jenny Hölttä)

Metsämaa kaavoituksessa

Jyväskylän viherpolitiikka

  • Mm. kärkihankkeet ja jatkuvat toimenpiteet, alueelliset viherseminaarit, toteutumista seuraava kaupungin viherryhmä.

Jyväskylän viherpalveluohjelma (KymppiV)

Jyväskylän ekologinen viherverkko

Jyväskylän virkistysreittiselvitys

Jyväskylän lähiliikuntaohjelma

Lamminrahkan osayleiskaava

  • Rakentamattomaan metsämaastoon sijoittuva kaava, tiivistä rakentamista alueen maisemarakenteen ehdoilla. Viherrakenne suunniteltu mm. virkistyksen, liito-oravien ja hulevesien hallinnan kannalta.Kaavoituksen rinnalla ja pohjaksi on laadittu useita hulevesiä, viheralueita ym teemoja koskevia viitesuunnitelmia, kuten Lamminrahkan eteläosan yleissuunnitelma. Hulevesien hallinnan tarve korostuu, koska valtaosa rakennettavien alueiden hulevesistä johtuu läheiselle luonnonsuojelualueelle.

Sibbesborg

Helsingin yleiskaavoituksen viheraluestrategia VISTRA: Vihreä ja merellinen Helsinki 2050

Helsingin viher- ja virkistysalueet ja kaupunkiluonto

Helsingin kestävä viherrakenne

  • Viheralueiden ekologinen luokittelu

Joensuun maisemakuvaselvitys

Tampereen kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys

Turun viherverkkosuunnitelma

Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus – VILMO-suunnitelma

Lohjan taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys

Helsingin luonnonhoidon linjaus

Vancouverin Urban agriculture policy for parks

Kaupunginosapuistojen kehittäminen esikaupunkien renessanssialueilla

Östersundomin kaupunkiekologinen ohjelma

Östersundomin osayleiskaavatasoinen maisemasuunnitelma