EN 1176-4 Köysiradat 2017

Kuljettimen sormen kiinnijuuttumista on hieman helpotettu yli 1800 mm pitkillä kannatinköysillä. Tähän hyvin yleiseen köysiradan vikaan tuli pieni helpotus sormen kiinni juuttumista testattaessa.

Köysiradan putoamiskorkeus mitataan nykyään kannattimen roikkuessa vapaana ilman kuormaa. Muilla kuin maakumpareilla toteutettu köysiradan lähtökoroke aiheuttaa hyvin helposti sen, että istuimen putoamiskorkeus nousee yli metriin eikä hyvin hoidettu pintamaa enää riitä putoamisalustaksi