Ohjeet ja suositukset

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta laatii suosituksia, joiden avulla turvallisuutta ja turvallisuuteen liittyviä prosesseja voidaan parantaa.