Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on 250 hengen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.

Tukesin tehtäviin kuuluu mm. leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden valvonta. Valvonta kohdistetaan riskiperusteisesti ja se on pistokokeenomaista. Tukes ei tarkasta kaikkia tavaroita ja palveluita eikä myönnä niille lupia tai hyväksymisiä, vaan palveluntarjoaja vastaa kuluttajapalvelun turvallisuudesta.