Tuomarit

Koulutetut puistotuomarit ovat elintärkeitä GFA-hankkeen kehittymisen kannalta.

Vapaaehtoiset tuomarit luovat linkin viheralueen käyttäjien ja toimijoiden välille ja voivat vahvasti vaikuttaa alueen kehittämiseen. Suomessa on tällä hetkellä 17 koulutettua GFA-tuomaria ja vuosittain arvioidaan uusien tuomareiden koulutustarvetta. Tuomarit ovat koulutettuja viheralan toimijoita, joilla on kokemusta/osaamista viheralueiden hoito- ja ylläpitotehtävistä, maisemanhoidosta, puutarhataloudesta, ympäristötieteistä tai luonnonsuojelusta sekä kokonaiskuvaa viheralasta ja julkisen ulkotilan/puiston/viheralueen hallinnoinnista.

Green Flag Award -tunnuksen kasvaessa Suomessa rekrytoimme tuomareita hankkeeseen mukaan. Hämeen ammattikorkeakoulu on järjestänyt GFA tuomarikoulutuksen ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2019. Kouluttajana toimii Keep Britan Tidy -organisaatiosta Michele Waldén.

Tuomarikoulutuksen hyötyjä ovat:

  • Jatkuva henkilökohtainen ammattikehitys.
  • Mahdollisuus oppia yksityiskohtaisesti GFA-hankkeen standardit sekä prosessi, josta on hyötyä esimerkiksi oman viheralueen GFA-hakuprosessissa.
  • Mahdollisuus kehittää GFA-hanketta Suomessa.
  • Kanssakäyminen ja yhteistyö muiden viheralan kollegoiden kesken.

Valmistunut tuomari voi auditoida kohteen heti koulutuksen suorittamisen jälkeen. Kohteet arvioidaan aina pareittain. Vastavalmistuneen tuomarin parina on aina kokenut tuomari. Yhden kohteen auditointi kestää noin puoli päivää + matkustukseen kuluva aika. Tuomaroinnista ei makseta päivärahoja / palkkaa, mutta matkakulut korvataan. 

Green Flag Award tuomarointi perustuu vapaaehtoisuuteen, joten arvioitavien kohteiden määrä muodostuu tuomareiden käytettävyyden mukaan. Kukin tuomari pyrkii arvioimaan kaksi viheraluetta / vuosi. (Huom! Palkintoa hakevien viheralueiden määrä vaikuttaa tuomarointikertojen määrään)

Kohteen ja toiminnanohjaussuunnitelman arvioinnin jälkeen tuomarit kirjaavat arvosanat ja toimittavat kirjallisen arviointiraportin.

Vuodelle 2021 suunnitellaan järjestettäväksi tuomarikoulutus - lisätietoa tulossa pian!