Tuomarointi

Jokainen viheralue arvioidaan vuosittain kokeneiden tuomareiden toimesta.

Ensimmäisenä hakuvuonna suoritetaan kokonaisarviointi, jossa kaksi tuomaria arvioivat kirjallisen toiminnanohjaussuunnitelman sekä matkustavat paikan päälle suorittamaan kohdearvioinnin sekä tapaamaan henkilökuntaa, työntekijöitä sekä vapaaehtoisia.

Seuraavana vuonna tuomarointi suoritetaan pistokokeella, jossa yksi tuomari arvioi kirjallisen, päivitetyn toiminnanohjaussuunnitelman sekä käy omatoimisesti paikan päällä tarkistamassa GFA-kriteeristön tason ilman ohjattua kierrosta.

Tulevina vuosina arvioinnin muoto vuorottelee kokonaisarvioinnin sekä pistokokeen välillä.


Kohteen kokonaisarvioinnissa on kaksi osaa: 

Osa 1: Kirjallinen arviointi - "Desk Assessment"

Ensimmäisessä osassa tuomarit arvioivat kohteen kirjallisen toiminnanohjaussuunnitelman ("management plan"), siihen liittyvän materiaalin sekä mahdolliset aikaisemmat tuomaripalautteet (jos kohde ei hae tunnusta ensimmäistä kertaa).

Toiminnanohjaussuunnitelman arviointi muodostaa 30/100 pistettä.

Hyväksytty tulos on ka. 15 pistettä tai enemmän.

Osa 2: Kohdearviointi - "Site Assessment"

Toisessa arvioinnin osassa järjestetään vierailu kohteeseen. Paikan päällä suoritettavassa auditoinnissa tuomarit arvioivat, onko toiminnanohjaussuunnitelma paikkansapitävä kohteessa ja vastaako viheralue Green Flag Award -tunnuksen kriteeristöä. Tämä määritellään havainnoimalla viheraluetta sekä haastatellen henkilökuntaa, vapaaehtoisia sekä käyttäjiä.

Kohdearviointi muodostaa 70/100 pistettä.

Hyväksytty tulos on ka. 42 pistettä tai enemmän.

Jotta viheralue voi voittaa Green Flag Award -tunnuksen, vaaditaan kokonaispistemääräksi vähintään 66/100 pistettä. Jokainen hakemus arvioidaan kirjallisesti ja kohdekäynnillä sekä kohde saa täydellisen palauteraportin tuomareilta – tuloksesta riippumatta. Hakijoille ei luovuteta pistemääräistä tulostaulukkoa, mutta kirjallisesta raportista näkee parhaiten menestyneet kriteerit sekä kehitystä vaativat toimet.