Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kriteeristö

Green Flag Award kriteeristön avulla mitataan koko alueen toimintaa, jossa tärkeitä asioita ovat kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä käyttäjille tarjotut toimintamahdollisuudet ja osallistumismahdollisuudet.

Green Flag -tunnusta hakevat viheralueet arvioidaan tuomareiden toimesta 27 kohtaa sisältävällä kriteeristöllä, joka jakautuu kahdeksaan eri osioon. Kriteeristö ei toimi vaatimuslistana mitä viheralueella tulee olla, vaan se tarjoaa puitteet laadukkaalle kunnossapidolle ja toiminnalle, johon tulisi pyrkiä ja jota ammattilaiset voivat kehittää ja soveltaa viheralueillaan. Viheralueen tulee pyrkiä saavuttamaan hyvä kunnossapidon taso kaikilla kriteeristön toiminta-alueilla.

Viheralue ei todennäköisesti koskaan tule valmiiksi tai täydelliseksi – sen täytyy aktiivisesti vastata muutoksiin ja käyttäjien tarpeisiin, samalla kun aktiivisesti ylläpitää omaa identiteettiään.

Viihtyisyys ja käytettävyys

1. Käyttäjäystävällisyys
2. Helppo ja turvallinen kulku
3. Opasteet     
4. Yhdenvertainen kulku kaikille
Terveys, hyvinvointi ja turvallisuus5. Asianmukaiset tilat ja toiminnot
6. Turvalliset kalusteet, varusteet, laitteet ja tilat 
7. Käyttäjän turvallisuus 
8. Koirien valvonta

Kunnossapito ja puhtaanapito

9. Roskat ja jätehuolto     
10. Viheralueiden kunnossapito
11. Puiden ja taajamametsien hoito
12. Rakennusten ja infran kunnossapito 
13. Välineiden kunnossapito 

Ympäristövaikutusten hallinta

14. Ympäristövaikutusten hallinta           
15. Jätteen vähentäminen        
16. Kemikaalien käyttö
17. Turpeen käyttö         
18. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Luonnon monimuotoisuus, maisema ja kulttuuriperintö

19. Luonnon kasvi- ja eläinekosysteemien hoito 
20. Maiseman säilyttäminen     
21. Rakennusten ja rakenteiden säilyttäminen 

Osallisuus ja yhteisöllisyys

22. Osallistaminen viheralueen kunnossapitoon ja kehittämiseen 
23. Asianmukainen tarjonta käyttäjille  
Markkinointi ja viestintä24. Markkinointi ja kampanjat     
25. Asianmukaiset viestintäkanavat
26. Asianmukainen opetuksellinen ja tiedotuksellinen viestintä
Kunnossapidon kehittäminen27. Kunnossapidon kehittämissuunnitelman toteutuminen