Minustako viheralan ammattilainen?

Viherala on monipuolinen ammattialojen kokonaisuus, jossa voit työllistyä monenlaisissa tehtävissä

Viheralan ammattilainen vastaa ulkotilojen elinkaaresta. Ulkotiloja voi olla sekä luonnonympäristöt että rakennettu ympäristö, kuten puistot, puutarhat, aukiot, taajamametsät, virkistysalueet, pihat, tiealueet ja kulttuurimaisemat. Viheralan tehtäviä rajoittavat lyhyt kasvukausi sekä kylmä talvi. Viheralueet huomioidaan entistä näkyvämmin, erityisesti yksityinen sektori työllistää yhä enemmän. 

Ammattilainen työskentelee viheralueiden monipuolisissa tehtävissä suunnittelu-, rakennus- ja hoitovaiheessa. Olet terveyden, hyvinvoinnin, ympäristön puhdistamisen ja viihtyisän elintilan luomisen ja ylläpidon asiantuntija muuttuvassa ympäristössä. Ammattilaisen haasteina ovat ilmaistonmuutos, laadukkaiden kotimaisten materiaalien käyttö, kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen tiivistyminen. 

Viheralan koulutukset antavat valmiudet työskennellä niin puutarhurina, kivimiehenä viherrakentajan tehtävissä, maisemasuunnittelijana, koneenkuljettajana, rakennustekniikan diplomi-insinöörinä, arboristina tai puistomestarina. Lisäksi materiaalituotanto, kauppa, neuvonta, opetus, tutkimus ja hallinnossa tehtävä työ kuuluvat viheralaan. Ammatit ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, ammattilaisena tulet taitamaan monipuoliset tehtävät. 

Tyypillisiä työpaikkoja ovat: 

 • Kaupunkien ja kuntien vihertoimi
 • Kiinteistönhuoltoyhtiöt
 • Puutarhamyymälät
 • Kauppapuutarhat
 • Taimitarhat
 • Puutarhat
 • Kukkakaupat
 • Viherrakennusliikkeet
 • Maanrakennusliikkeet
 • Suunnittelutoimistot
 • Konsulttitoimistot
 • Arkkitehtitoimistot
 • Tutkimuslaitokset
 • Yliopistot
 • Oppilaitokset
 • Kunnat
 • Valtio
 • Järjestöt
 • Liitot
 • Yhdistykset
 • Oma yritys