KESY-toimintamalli

Maisema-arkkitehti Emilia Weckman esittelee verkkoluentosarjassa kestävän ympäristörakentamisen toimintamallia. Luentojen teemoina ovat:

  • KESY-toimintamalli
  • Vesiolosuhteiden vaaliminen
  • Maaperä- ja kasvillisuusolosuhteiden vaaliminen
  • Materiaalitehokkuus
  • Energiansäästön, ilmanlaadun ja ympäristönsuojelun edistäminen
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Verkkoluennot ovat osa Viherympäristöliitto ry:n KESY-luentosarjaa, jossa tarkastellaan kestävää ympäristörakentamista eri näkökulmista.