Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Hulevesiwebinaarisarja osa 1: Tulvista kuivuuteen - ääriolosuhteet viheralan haasteena

21.3.2024 12:00 - 21.3.2024 14:00

Teams
150 /3 webinaaria + alv 24% €
Viherympäristöliitto ry

Viherympäristöliitto ry järjestää keväällä webinaarisarjan ”Hulevedet hallintaan suunnittelusta kunnossapitoon”, joka sisältää 3 webinaaria.

Webinaarisarja alkaa Ilmatieteenlaitoksen johdattelevalla luennolla säiden ääri-ilmiöistä ja niistä johtuvista uhkista. Webinaarissa paneudutaan muuttuvien ilmasto-olosuhteiden vaikutuksiin hulevesien näkökulmasta. Toisessa webinaarissa käsitellään hulevesien hallintaan liittyviä asioita kuten hulevesien hallinnan mitoittamista ja menetelmän valintaa. Sarjan viimeisessä osassa perehdytään luontopohjaisten hulevesirakenteiden kunnossapidon haasteisiin ja ratkaisuihin.

 

Webinaari 1: TULVISTA KUIVUUTEEN - ÄÄRIOLOSUHTEET VIHERALAN HAASTEENA
To 21.3.2024 klo 12-14

Ilmaston muuttuessa myös viheralalla tulisi huomioida säiden ääri-ilmiöt ja niihin varautuminen. Säilyvätkö kesän ja talven vaihtelut? Mitä sääilmiöistä johtuvia uhkia on nyt ja tulevaisuudessa, ja millä tavoin voimme hyödyntää sääennusteita ja varoituksia viheralalla? Webinaari johdattaa muuttuvien ilmasto-olosuhteiden vaikutuksiin hulevesien näkökulmasta. Mitä ne tarkoittavat hulevesien määrän ja laadun näkökulmasta, ja miten ne vaikuttavat hulevesien hallinnan mitoittamiseen? Puhumme myös kasvillisuuden vaikutuksesta kaupungeissa sadevesien kasaantumiseen, lämpösaarekeilmiöön ja hiilen sidontaan sekä hulevesitulvariskeistä.  Miten tulvariskeihin tulisi varautua? Minkälaisia eri vaikutustyyppejä hulevesitulvilla on? Miten tunnistetaan kohteet ja hankkeet, joissa hulevesien hallinta on erityisen tärkeää? 

 12:00-12:30

 Ilmastonmuutoksen vaikutukset viheralaan lähitulevaisuudessa
Natalia Korhonen, Meteorologi, FT, Ilmatieteen laitos

12:30-12:50

 

Hulevesien määrä ja laatu muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa

Heidi Vilminko, projektipäällikkö ja Nora Sillanpää, ryhmä- ja palvelupäällikkö, Sitowise Oy

12:50-13:00

Keskustelu  

13:00-13:05

Tauko 

13:05-13:35

Hulevesitulvariskit ja niihin varautuminen

Heidi Vilminko, projektipäällikkö ja Nora Sillanpää, ryhmä- ja palvelupäällikkö

Sitowise Oy

13:35-13:55

Talvisaikaisten hulevesien laaturiskit ja niihin vaikuttavat tekijät

Juhani Järveläinen, hulevesi-insinööri, Lahden kaupunki

13:55-14:00 

Keskustelu  

 

Webinaari 2: HULEVESIEN HALLINNAN OHJEET JA RATKAISUT
To 4.4.2024 klo 12-14

Webinaarissa paneudumme luontopohjaisten hulevesiratkaisujen soveltamiseen erilaisissa aluemittakaavoissa. Miten hulevesihallinnan menetelmä valitaan ja mitoitetaan kohteen mittakaava huomioiden? Kuulemme esimerkkinä mm. Tampereen kaupungin luontopohjaisten hulevesien hallintarakenteiden ohjekorteista ja valintakorteista. Puhumme myös rakennustyömaiden hulevesien hallinnasta.  Miten työmailla tehdään hulevesien hallintaa ja millä perusteella valitaan hulevesien hallinnan ratkaisut kunkin työmaan erityispiirteet huomioiden? Mitä väliaikaisia ja pysyviä ratkaisuja valitaan työmaille? Minkälaisia ohjeistuksia on olemassa rakennustyömaiden hulevesien hallintaan?  Kuulemme rakennustyömaan hulevesien hallinnan kokonaisuudesta esimerkkinä Lahden kaupungin työmaavesiohje.

12:00-12:40 

Luontopohjaisten hulevesiratkaisujen ohjekortit

Eeva-Riikka Rautarinta, osastopäällikkö Vesipalvelut ja Nora Sillanpää, ryhmä- ja palvelupäällikkö Sitowise

12:40-12:50 

Keskustelu  

12:50-13:00 

Tauko 

13:00-13:50

Hulevedet rakennustyömaalla

Nora Sillanpää, ryhmä- ja palvelupäällikkö ja Heidi Vilminko, projektipäällikkö, Sitowise

  

13:50-14:00 

Keskustelu  

 

 

Webinaari 3: KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ
To 18.4.2024

Miten luontopohjaisia hulevesiratkaisuja kunnossapidetään ja mihin kunnossapidolla pyritään? Millaisia kokemuksia luontopohjaisista hulevesiratkaisuista on kunnossapidon näkökulmasta? Mitkä ratkaisut toimivat ja mitkä ei? Webinaarissa paneudutaan luontopohjaisten hulevesiratkaisujen kunnossapitoon, sen haasteisiin ja ratkaisuihin käytännössä. Kuulemme kokemuksia Vantaan, Oulun ja Helsingin kaupunkien kunnossapidosta. Mitä jo suunnitteluvaiheessa olisi hyvä ottaa huomioon koko luontopohjaisten hulevesirakenteiden elinkaaren näkökulmasta? Miten voisimme sujuvoittaa kunnossapitoa, myös pienet resurssit huomioon ottaen?

12:00-12:40 

 

Luontopohjaisten hulevesirakenteiden haasteet ja ratkaisut
Antti Auvinen, suunnitteluinsinööri, Vantaan kaupunki

12:40-12:50 

Keskustelu  

12:50-13:00 

Tauko 

13:00-13:40

Luontopohjaisten hulevesirakenteiden kunnossapito Oulussa

Jaana Koivisto, kunnossapitosuunnittelija, Oulun kaupunki

Kunnossapidon kokemuksia Helsingistä

Päivi Islander, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

13:40-14:00 

Keskustelu  

 

Webinaarien hinnat: 

1 webinaari

60€ + alv 24%

3 webinaaria

150€ +alv 24%

Opiskelijahinta /webinaari

20€ +alv 24%

 

Voit ilmoittautua koko sarjaan tai yksittäisille webinaarikerroille.

Ilmoittautuminen koko webinaarisarjaan ja ensimmäiseen webinaariin päättyy 20.3.2024 klo 9. 

HUOM! Webinaareja ei tallenneta. Luvan antaneiden puhujien luentomateriaalit jaetaan osallistujille kunkin webinaarin jälkeen. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Ilmoittaudu