Uusi muuntokoulutus Lepaalla

31.1.2020

Lepaa, Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK

Lepaalla alkaa rakennetun ympäristön muuntokoulutus, jossa voi täydentää puutarha- ja viheralan opisto- tai korkeakouluopintoja. Koulutus on uusi ja sopii hyvin hortonomille sekä luonnonvara-alan, yhdyskuntatekniikan tai maanrakennusalan korkeakouluopintoja suorittaneelle henkilölle.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi tutkinto, kesken jääneet opinnot sekä ammatilliset tavoitteet. Opinnoissa voi hyödyntää HAMKin joustavia opintotapoja.

Hortonomi (AMK) muuntokoulutus alkaa tammikuussa 2020. Hakuaika koulutukseen päättyy 31.10.2019.

Lisätietoja: 

www.hamk.fi/lepaa.

https://blog.hamk.fi/porkkanapuu/ukk-rakennetun-ympariston-muuntokoulutus/

https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/rakennettu-ymparisto-hortonomi-amk/